Digitaliseringsportföljen

Digitaliseringsportföljen samlar KI:s IT-relaterade system i en gemensam modell för styrning och samverkan.

Digitaliseringsportföljen_ikon

Varför införs digitaliseringsportföljen på KI? 

Digitaliseringsportföljen ska säkerställa tydliga och effektiva samverkansformer mellan förvaltningen, kärnverksamheten och IT-avdelningen.

Syftet är: 

  • Att säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta på KI. 
  • Att erhålla styrbarhet där många organisatoriska parter är inblandade. 
  • Att tydliggöra roller och ansvar. 
  • Att samordna och prioritera förvaltnings- och utvecklingsinsatser. 

Vilka finns representerade i digitaliseringsportföljens arbete?  

Digitaliseringsportföljen ägs av universitetsdirektören som tillsätter portföljstyrgruppen. 

Portföljen utgörs av en virtuell organisation med medarbetare från olika delar från stödverksamheten, IT och kärnverksamheten. 

Digitaliseringsportföljen

Dokument