Beredningsgruppen ANA Futura

Beredningsgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioner. Gruppen har som uppdrag att hantera frågeställningar både ur vetenskaplig- och administrativ synpunkt samt vara beredande till styrgruppen.

Institutionen för laboratoriemedicin

Lars Frelin

Föreståndare
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Christina Sundqvist

Kommunikatör
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Marjan Amiri

Laboratoriesamordnare
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Tommy Eklund

Tekniker
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Mikael Altun

Forskare
Klin Fysiologi
H5 Laboratoriemedicin

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Manuela Gustafsson

Laboratoriesamordnare
El Andaloussi
H5 Laboratoriemedicin

Robert Månsson

Forskare
Månsson
H5 Laboratoriemedicin

Uwe Tietge

Professor/sjukhuskemist
852483723
Klin Kemi
H5 Laboratoriemedicin

Gustaf Ahlén

Projektledare

Institutionen för medicin, Huddinge

Silvia Zuniga Veliz

Laboratorietekniker
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge
Flodström-Tullberg
H7 Medicin, Huddinge

Tim Willinger

Senior forskare
Willinger
H7 Medicin, Huddinge

Carin Dahlberg

Projektsamordnare
Alici
H7 Medicin, Huddinge

Institutionen för Odontologi

Nikolce Tudzarovski

Forskningssamordnare
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Nagihan Bostanci

Professor
OF Odontologi
OF Odontologi
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Lisa-Mari Mörk

Senior lab manager
Terapeutisk Immunologi och Transfusionsmedicin
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Mötesdatum - hösten 2023

29 augusti – 10.00-11.30

27 september 13.00-14.30

26 oktober – 10.00-11.30

29 november – 13.00-14.30

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
LF
Innehållsgranskare:
2023-08-18