Arbetsmiljögruppen vid NVS

Arbetsmiljögruppen vid institutionen NVS består av ordförande, arbetsgivarrepresentanter, kemikalieombud, likabehandlingsombud och skyddsombud.

Ordförande i arbetsmiljögruppen, arbetsgivarrepresentant

Amanda Nyberg

HR-partner
Arbetsgivarrepresentanter i arbetsmiljögruppen
Arbetsgivarrepresentanter
NAMN TITEL ENHET
Erika Jonsson Laukka Forskare, avdelningschef Avdelningen för Aging Research Center (ARC)
Camilla Walles Malinowsky Lektor, bitr avdelningschef Avdelningen för arbetsterapi
Maria Staiger HR-chef Central ledningsadministration
Carin Ullman Administrativ chef Central ledningsadministration
Kemikalieombud i arbetsmiljögruppen
Kemikalieombud
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
VAKANT Ordinarie Senior lab manager Avdelningen för neurogeriatrik
Ombud för lika villkor i arbetsmiljögruppen
Ombud för lika villkor
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
Maria Wiklander Ordinarie (fokus utbildning) Biträdande lektor Avdelningen för omvårdnad
Taher Darreh-Shori Ordinarie (fokus forskning) Senior forskare Avdelningen för klinisk geriartrik
Skyddsombud vid NVS
Skyddsombud
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
Taher Darreh-Shori Ordinarie Senior forskare Avdelningen för klinisk geriatrik
Maria Wahlberg Ordinarie Statistiker Avdelningen för Aging Research Center (ARC)
Ellinor Tenne Ordinarie Administratör Avdelningen för fysioterapi
Emma Swärdh Suppleant Assisterande lektor Avdelningen för fysioterapi
Kristin Norefors Ordinarie Doktorand Avdelningen för arbetsterapi
Gunilla Lilja Ordinarie Adjunkt Avdelningen för omvårdnad
Malin Olsson Suppleant Adjunkt Avdelningen för omvårdnad
VAKANT Ordinarie Senior lab manager Avdelningen för neurogeriatrik
Anna Söderberg Ordinarie Utbildningshandläggare Utbildningskansliet
Camilla Liljendahl Ordinarie Intendent Central ledningsadministration
Martin Lindström Suppelant IT-tekniker Central ledningsadministration

Dokument - Poster arbetsmiljöorganisation

Widerströmska huset. Foto: Annelie Jonsson
MS
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-11-17