Skip to main content

Windows 10

Under 2019 kommer alla PC:s på institutioner som ingår i Samordnad IT uppgraderas till Windows 10.