Svara på enkäten om medarbetarportalen

Hjälp oss att förbätta medarbetarportalen genom att fylla i denna enkät

Enkät

OBS: om enkäten inte är synlig, öppna ett inkognitofönster i din webbläsare (CTRL SHIFT N) och klistra in den här adressen: https://medarbetare.ki.se/websurvey

Alternativt öppna en annan webbläsare och klistra in samma adress. 

KI webbförvaltning
2022-09-09