VPN-tjänst

När du jobbar på distans kan du koppla upp dig via VPN (Virtual Private Network) för att nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver.

Ny VPN-lösning lanseras under året

Just nu genomförs tester av en ny VPN-lösning som kommer ersätta Always on VPN och Cisco AnyConnect.

Bakgrunden till detta är det kontinuerliga säkerhetsarbete som IT-avdelningen genomför, tillsammans med säkerhetskrav från MSB som säger att tillgång till myndigheters system skall ligga bakom MFA (multifaktorautentisering). Med den nya lösningen, som kräver inloggning av användaren, kommer detta att uppfyllas.

Cisco AnyConnect bedöms inte uppfylla de säkerhetskrav som ställs i dagsläget och support för applikationen kommer upphöra i september.  

Mer information och detaljer om implementeringen av den nya lösningen kommer presenteras på Medarbetarportalen och mejlas till alla medarbetare senare i vår.

Med VPN-tjänsten fungerar din dator precis som den gör när du sitter på campus. Det innebär att du identifieras som KI-anställd och får direkt tillgång till KI:s interna resurser utan extra inloggning.

Observera att VPN-tjänsten inte finns tillgänglig för studenter på KI

Inloggning till VPN sker via två steg:

  1. Användarnamn och lösenord (ditt KI ID)
  2. Autentisering via din mobiltelefon

Manualer

Ladda ner klienten och logga in med manualerna: 

Manualer använd VPN

Riktlinjer för distansarbete

  • Koppla bara upp dig på VPN när du behöver det. Det säkerställer att tjänsten inte överbelastas och är tillgänglig för alla som behöver åtkomst till KI-resurser.
  • Ta för vana att koppla ner Cisco AnyConnect när du tar en paus eller sitter i möte.
  • Tänk på dina kollegor så att alla har möjlighet att arbeta på distans. De flesta resurser går att nå utan VPN-anslutning.
Tjänster som kräver VPN
Kräver VPN Ja Nej
Webbmejl/Office.com Nej
OneDrive Nej
KI Cloud / OwnCloud Nej
Microsoft Teams Nej
Skype for Business Nej
Zoom Nej
Self Service (Mac) Nej
Canvas Nej
Ladok på webb Nej
Primula på webben Nej
Agresso web Ja
Fillagring (G:, H:, P:) Ja
Software Center (PC) Ja
Appcenter.user.ki.se Ja
ELN Ja
Drupal, utbildningsmiljö Ja
Nilex Ja
IDAC Ja

Kontakt vid frågor

Har du några frågor, hör gärna av dig till Helpdesk.

OP
Innehållsansvarig:
2023-03-21