Vilka arbetar med utbildningsstöd på KI?

Lärare, handledare, utbildningsledare och administratörer som arbetar med utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan få stöd från olika enheter vid KI:
​​​​​​​• FIR - Fakultetskansliet och internationella relationer
• UFS - Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
• UoL - Enheten för Undervisning och lärande
• KIB - Universitetsbiblioteket


FIR- Fakultetskansliet och internationella relationer

FIR fokuserar i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittéernas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Kansliet för utbildning fungerar som ett administrativt stöd till kommittéen för utbildnings på grundnivå och avancerad nivå. I uppgiften ingår att bl.a. handlägga ärenden, genomföra utredningar, ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör kansliets ansvarsområden. 


UFS - Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

UFS erbjuder stöd inom:

 • Antagning, examen och disputation
 • Studenthälsan
 • Utbildningskom, vägledning, alumnrelation
 • Program- och utbildningsnämnder
 • Uppdragsutbildning
 • Utbildningsadministrativa system
 • Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen


UoL - Enheten för Undervisning och lärande

UoL är drivande i att skapa en kultur för lärande, innovativa lärandemiljöer, modern pedagogisk kompetens och utveckling av exempelvis digitalt lärandematerial och metoder för lärare och handledare.

studenter samarbetar

UoL erbjuder:

 • Utbildningar
 • Digitala verktyg
 • Tillgång till pedagogisk expertis
 • Ta del av högskolepedagogiska kurser, workshops
 • Stöd för Canvas, digital produktion, internationalisering och verksamhetsintegrerat lärande


KIB - Universitetsbiblioteket

KIB erbjuder:

En öppen bok i ett bibliotek
 • Stöd och kurser för studenter för att de ska klara de grundläggande kraven för informationssökning och akademiskt skrivande
 • Digitala resurser - material om att söka och värdera information, vetenskaplig publicering, skriva och referera
 • Handledning - möjlighet att få individuell handledning i informationssökning och referenshantering
 • Undervisning för att utveckla informationskompetens
Feedback

Har du feedback? 


Webbsidan Utbildningsstöd kommer att fortsätta att utvecklas under 2023. 

 • Har du idéer om vilka områden och innehåll som kan förbättras? 
 • Eller vill du bli medlem i vår referensgrupp?

Kontakta oss eller skriv en anonym feedback:

 1. I boxen nedan Hade du nytta av informationen på denna sida?  - välj Nej (tummen ner)
 2. Skriv en anonym kommentar som kan bidra till utveckling av webbsidan och tryck på Submit