Viktiga datum vid enheten för logopedi VT 2022

På grund av rådande omständigheter äger forskningsseminarierna fortfarande rum via Zoom.

Predisputationsseminarium

Onsdagen den 12 januari kl. 16:00-18:00
Doktorand Helena Hybbinette
Enheten för logopedi

Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

Fredagen den 21 januari kl. 13:00-16:30
För sjätte året anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, i samarbete med Medicinsk Enhet logopedi, Karolinska universitetssjukhuset
Temat för programmet är: Utvärdering av logopedisk behandling
Programmet genomförs på plats i Flemingsberg men deltagandet kan också vara digitalt på Zoom.
Lokal: Birkeaulan (1) med ingång Blickagången 9B
Zoom länk: Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

Dubbelt doktorandseminarium

Tisdagen den 1 februari kl. 16:00-18:30
Doktorand Ineke Samson
Enheten för logopedi
Påläsare: Sara Burge

Doktorand Hanna Steurer
Enheten för logopedi
Påläsare: Emilie Hagberg

Prel. Gästseminarium

Torsdagen den 3 mars kl. 16:00-17:30

Prel. Disputation

Fredagen den 4 mars kl. 9:00
Doktorand Helena Hybbinette
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Öppna Föreläsningar i Logopedi

Lördagen den 5 mars kl. 13:30-16:30 OBS: Sandlersalen ABF-huset, Sveavägen 41
Titel: kommunikation och sväljning vid demens
Mer info på ABFStockholm

Anordnas i samarbete med ABF Stockholm, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet och Medicinsk Enhet Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset

Högre seminarium

Tisdagen den 8 mars kl. 16:00-18:00
Forskare Lisa Gustavsson

Halvtidsseminarium

Måndagen den 21 mars kl. 9:00
Doktorand Hanna Steurer

Predisputationsseminarium

Tisdagen den 5 april kl. 16:00-18:00
Doktorand Susanne Rex

Metodseminarium

Torsdagen den 21 april kl. 16:00-17:30
Postdoktor Fil. dr. Anders Sand
Enheten för logopedi

Dubbelt doktorandseminarium

Torsdagen den 5 maj kl. 16:00-18:30
Doktorand Sara Burge
Enheten för logopedi

Doktorand Erika Bergström Börlin
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Predisputationsseminarium

Torsdagen den 9 juni kl. 16:00-18:00
Doktorand Anna Nyman
Enheten för logopedi

Prel. Gästföreläsning

Torsdagen den 16 juni kl. 16:00-17:30

Prel. Disputation

Fredagen den 17 juni kl. 9:00
Doktorand Susanne Rex
Enheten för logopedi

Kontaktansvarig

Anna Peterson, Enhetsadministratör, anna.peterson@ki.se

Vid problem då videolänk är aktuell, kontakta vår tekniker Johan Flodin,  johan.flodin@ki.se

AP
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2022-01-24