Skip to main content

Vidareutveckling av Medarbetarportalen

Nu utvecklas medarbetarportalen för att den ska kunna omfatta även material som är riktat till en grupp inom KA eller som kräver inloggning. Här kan du läsa mer om planerna och tidsramarna.

Missing ALT text.

Du som är anställd eller anknuten vid Karolinska Institutet har idag tillgång till intern information via Medarbetarportalen. Information som kräver inloggning finns på institutionernas lokala sidor.

”One stop shop” - Målet är att bygga ett ställe där all information finns – så att medarbetarna inte ska behöva besöka många ställen.

Uppdateringen av webbplattformen för ki.se till Drupal 8 genomfördes i somras och nu fortsätter vi med att utveckla medarbetarportalen. Medarbetare ska kunna se främst information anpassad till sina personliga behov. Detta handlar dels om nyheter, kalenderhändelser och verktyg baserat på organisatorisk tillhörighet, men också information som inte behöver eller ska kunna nås av alla. Verktyget kommer att komplettera Teams, och leda till färre mail, mindre risk för felaktig eller gammal information på Medarbetarportalen och till att vi kan stänga lokala intranät. Sammantaget sparar vi arbete och resurser.

För dig som redaktör blir det lättare att arbeta med hemsidan när alla använder samma system. Utvecklingen innebär också att vi under 2020 slutgiltigt avslutar verktyget Polopoly.

Plan

Här är en plan för arbetet med vidareutvecklingen. Vi håller också löpande informationsmöten för redaktörer och medarbetare. 

Grund

Den tekniska grunden är klar, men inget syns utåt ännu.

Teknik

Vi går över till Drupal 8 som är nästa version av publiceringsverktyget.

Identitet

Nu kan du logga in - Medarbetarportalen vet därmed vem du är på KI. Fortfarande ser du samma information som innan.

Innehåll

Centralt och lokalt innehåll börjar komma på plats. Nyheter och sidor först, sedan kalender.

Personlig

Startsidan efter inloggning blir personlig och du kan snart själv påverka vilket innehåll du ser.

Verktyg

Genvägar till verktyg är på plats.

Lansering

Den vidareutvecklade medarbetarportalen börjar användas.

Vanliga frågor

Kommer vi fortsatt att kunna se andra institutioners info?

Allt på Medarbetarportalen som är öppet idag kommer att fortsätta vara öppet. Vissa saker kommer att begränsas till alla som har KI-ID, precis som innehåll som idag kanske ligger kvar på enstaka Polopoly-installationer. Och vissa saker kommer att begränsas till grupper - OM dessa grupper finns i personaldatabasen. Det kan t. ex. motsvara visst innehåll som idag ligger avgränsat på Share. Skälet till att avgränsa innehåll kommer främst att vara för att folk ska slippa se sånt som inte angår dem, inte att det skulle vara hemligt. Exempel är semesterlistor för en viss avdelning eller en inbjudan till ett event avsett för personal på en specifik institution.

Kommer vi att kunna dela information till personer som har en viss roll eller sitter i en viss byggnad?

Detta är ett starkt önskemål från verksamheten. På sikt hoppas vi kunna lösa detta, men inte i första lanseringen.

Vad innebär vidareutvecklingen för redaktörer?

Tidplan för redaktörer

Drupal 8 lanserades i maj 2019, och under hösten fortsätter vi med att vidareutveckla den nya Medarbetarportalen. Lokala tillägg går att göra från mitten av november och riktade nyheter och kalenderhändelser är på gång. 

Styrgrupp

Anna Maria Böök (ordförande)
Marie-Louice Isacson
Gustaf Risling enhetschef, IT-avdelningen
Jill Jönsson, förvaltningsobjektet ki.se:s styrgruppsordförande

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, webbteamet, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Kristina Sommar, ITA
Ulf Morgell, ITA

Kontakt