Skip to main content

Vidareutveckling av ki.se

Karolinska Institutets webbplats ki.se är byggd i publiceringsverktyget Drupal. Under 2019 uppdaterades det verktyget till nästa version. Projektet innebar också en del utveckling av hela webbsidan samt att bädda för ytterligare vidareutveckling av Medarbetarportalen.

Förutom en uppdatering till ett säkrare och bättre verktyg så automigrerades allt innehåll (nästan - se detaljer nedan) till den nya plattform med omskapat, mer modernt utseende och ett lättanvänt gränssnitt. Startsidan gjordes om och en ny toppnavigering (genvägar) följer nu med genom hela sajten. Under huven innebär utvecklingen att det blev lite annorlunda för redaktörerna att arbeta i verktyget.

Vad är nytt?

 • Alla nyheter och kalenderhändelser görs på samma ställe
 • Landningssidor är flexiblare och modernare, bland annat med möjlighet till ”Call to Action”
 • Alla bilder finns i mediabanken
 • Sidorna är byggda av block. Vad block är och hur de används kommer att förklaras i utbildning och i manual.
 • Flexiblare listor av t.ex. nyheter, kalenderhändelser, lediga jobb med mera
 • Bättre redaktörsgränssnitt
 • Menyn (snabblänkar) följer med på alla sidor

Ny struktur under huven

Kärnan i ki.se består av landningssida, sida, promos, formulär, dokument, bilder, koppling till personalkatalog och till Pubmed.

Ki.se innehåller startsida, alla centrala sajter utom utbildning, alla institutioner, koppling till bibliometri och lite till.
Utbildning kommer att innehålla programsidor och kurssidor
Nyheter kommer att innehålla externt och internt riktade nyheter och kalenderhändelser
Medarbetare kommer att innehålla möjlighet att logga in (senare) profilsidor och internt riktade nyheter och kalenderhändelser

Vad innebär detta för redaktörer?

Innehåll som inte migrerats är:

 • Sidor som var opublicerade i maj 2019 (utkast)
 • Kalenderhändelser som var passerade i maj 2019
 • Dokument som inte var inlänkade
 • Bilder som inte var inlänkade
 • Promos som inte var inlänkade
 • Formulär

Allt migrerat innehåll ser ut som innan utom landningssidor. Sidor och landningssidor behöver redigeras om litegrann. Ett exempel är att bilder som migrerats visas på migrerade sidor men går inte att återanvända. Du kommer därför att behöva spara bilderna och ladda upp dem på nytt för att använda dem när du omarbetar en migrerad sida. Foton och illustrationer kommer fortsatt att ligga i mediabanken och länkas in istället för att laddas upp i Drupal.

Personnallistor kommer även i Drupal 8 att kunna göras så att de har en automatisk koppling till personaldatabasen. Däremot kommer migrerade kopplingar från Drupal 7 att brytas, så gamla personallistor ser helt okej ut för en besökare men uppdateras inte och kommer därmed så småningom att bli inaktuella i samma takt som personalförändringar sker. Alltså behöver dessa göras om inom rimlig tid efter migrering.

Efter migrering låg den gamla ki.se ligga kvar publikt i ca två veckor. Ändringar som gjordes där under denna tid sparades inte över lanseringsdatum.

Redaktörsgränssnittet har förbättrats med bland annat bättre överblick över publicerat innehåll och flexiblare innehållslistor.

Läs mer om vad som gäller för redaktörer här

Vem ansvarar för vad?

Utvecklingen är ett lysande tillfälle att påminna alla om vad som alltid gäller på ki.se. Alla sidor och landningssidor har en innehållsansvarig (content curator) och en redaktör (editor). Dessa två roller kan innehas av samma person, men det händer ganska sällan. Många sätter gärna höga chefer eller redaktörer som innehållsansvariga, men de är ofta för långt bort från innehållet för att känna ansvar för det även om de ju är ytterst ansvariga. Vi kan jämföra med James Bond. Han är redaktören, den som utför jobbet. M är innehållsansvarig - den som bestämmer vad som ska göras och när, och har koll på detaljerna. Premiärministern däremot kan fokusera på den stora bilden. Webbteamet är Q som fixar gadgets som gör det möjligt för Bond att arbeta.

Innehållsansvarig äger och har ansvar för innehållet. Denne har ansvar för att

 • Innehållet är korrekt
 • Innehållet är komplett och uppdaterat
 • Innehållet svarar mot användares behov


Kommunikatör/webbredaktör har ansvar för att

 • Informationen är anpassad för webben
 • Informationens struktur och sammanhang
 • Text, bild och form hjälper användaren att hitta och göra rätt

Nästa steg i projektet

Vidareutvecklingen av Medarbetarportalen med möjlighet till inlogg fortsätter. Vi informerar löpande om utvecklingen kring det delprojektet här.

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, innehållsstrateg, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Ulf Morgell teknisk projektledare, ITA
Kristina Sommar, objektspecialist, ITA

Kontakt