Skip to main content

Vidareutveckling av ki.se

Karolinska Institutets webbplats ki.se är byggd i publiceringsverktyget Drupal. Nu är det dags att uppdatera det verktyget till nästa version. Vi passar på att genomföra en del utveckling av hela webbsidan samt bädda för ytterligare vidareutveckling av Medarbetarportalen.

Detta är den första delen av projektet Vidareutveckling av Drupal och Medarbetarportalen. Förutom en uppdatering till ett säkrare och bättre verktyg så kommer allt innehåll (nästan - se detaljer nedan) att automigreras till en ny plattform med omskapat, mer modernt utseende och ett lättanvänt gränssnitt. Startsidan görs om och en ny toppnavigering (genvägar) kommer att följa med genom hela sajten. Under huven innebär utvecklingen att det blir lite annorlunda för redaktörerna att arbeta i verktyget.

Vad är nytt?

 • Alla nyheter och kalenderhändelser görs på samma ställe
 • Landningssidor är flexiblare och modernare, bland annat med möjlighet till ”Call to Action”
 • Alla bilder finns i mediabanken
 • Sidorna är byggda av block. Vad block är och hur de används kommer att förklaras i utbildning och i manual.
 • Flexiblare listor av t.ex. nyheter, kalenderhändelser, lediga jobb med mera
 • Bättre redaktörsgränssnitt
 • Menyn (snabblänkar) följer med på alla sidor

Ny struktur under huven

Kärnan i ki.se består av landningssida, sida, promos, formulär, dokument, bilder, koppling till personalkatalog och till Pubmed.

Ki.se innehåller startsida, alla centrala sajter utom utbildning, alla institutioner, koppling till bibliometri och lite till.
Utbildning kommer att innehålla programsidor och kurssidor
Nyheter kommer att innehålla externt och internt riktade nyheter och kalenderhändelser
Medarbetare kommer att innehålla möjlighet att logga in (senare) profilsidor och internt riktade nyheter och kalenderhändelser

Vad innebär detta för redaktörer?

Under verkstäder och workshops får du möjlighet att bekanta dig med Drupal 8, och fixa automigrerat innehåll. Det som inte migrerats är:

 • Opublicerade sidor (utkast)
 • Passerade kalenderhändelser
 • Dokument som inte är inlänkade
 • Bilder som inte är inlänkade
 • Promos som inte är inlänkade
 • Formulär

Allt migrerat innehåll ser ut som innan utom landningssidor. Dessa behöver redigeras om litegrann. Vanliga sidor ser ut som innan men kräver lite extra arbete när du uppdaterar dem för första gången efter migrering. Ett exempel är att bilder som migrerats visas på migrerade sidor men går inte att återanvända. Du kommer därför att behöva spara bilderna och ladda upp dem på nytt för att använda dem när du omarbetar en migrerad sida. Foton och illustrationer kommer fortsatt att ligga i mediabanken och länkas in istället för att laddas upp i Drupal.

Personnallistor kommer även i Drupal 8 att kunna göras så att de har en automatisk koppling till personaldatabasen. Däremot kommer migrerade kopplingar från Drupal 7 att brytas, så gamla personallistor ser helt okej ut för en besökare men uppdateras inte och kommer därmed så småningom att bli inaktuella i samma takt som personalförändringar sker. Alltså behöver dessa göras om inom rimlig tid efter migrering.

Efter migrering låg den gamla ki.se ligga kvar publikt i ca två veckor. Ändringar som gjordes där under denna tid sparades inte över lanseringsdatum.

Redaktörsgränssnittet förbättras med bland annat bättre överblick över publicerat innehåll och flexiblare innehållslistor.

Läs mer om vad som gäller för redaktörer här

Kontaktkort, personallistor och profilsidor med information från Kimkat

I skiftet maj/juni 2019 bytte KI identitets-och behörighetssystem (det så kallade IDAC), där anställda hämtas från Primula och anknutna från UBW. Profilsidor och kontaktinformation på webben hämtar dock fortfarande information från en sparad kopia av den gamla katalogen (den så kallade Kimkat), och i den görs inga uppdateringar längre. Detta gör att information kommer att bli föråldrad, till exempel om någon byter namn eller e-postadress. Inga nya personer läggs till och får en profilsida.

Efter sommaren räknar vi med att ha koppling mot IDAC på plats. 

Vem ansvarar för vad?

Utvecklingen är ett lysande tillfälle att påminna alla om vad som alltid gäller på ki.se. Alla sidor och landningssidor har en innehållsansvarig (content curator) och en redaktör (editor). Dessa två roller kan innehas av samma person, men det händer ganska sällan. Många sätter gärna höga chefer eller redaktörer som innehållsansvariga, men de är ofta för långt bort från innehållet för att känna ansvar för det även om de ju är ytterst ansvariga. Vi kan jämföra med James Bond. Han är redaktören, den som utför jobbet. M är innehållsansvarig - den som bestämmer vad som ska göras och när, och har koll på detaljerna. Premiärministern däremot kan fokusera på den stora bilden. Webbteamet är Q som fixar gadgets som gör det möjligt för Bond att arbeta.

Innehållsansvarig äger och har ansvar för innehållet. Denne har ansvar för att
Innehållet är korrekt
Innehållet är komplett och uppdaterat
Innehållet svarar mot användares behov

Kommunikatör/webbredaktör har ansvar för att
Informationen är anpassad för webben
Informationens struktur och sammanhang
Text, bild och form hjälper användaren att hitta och göra rätt

Nästa steg i projektet

Eftersom lanseringen av Drupal 8 för hela ki.se tidigarelagts så har vidareutvecklingen av Medarbetarportalen med möjlighet till inlogg skjutits på till efter sommaren. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen kring det delprojektet här.

Styrgrupp

Marie-Louice Isacson (ordförande)
Caroline Runéus, kommunikationsdirektör
Gustaf Risling enhetschef, IT-avdelningen
Jill Jönsson, förvaltningsobjektet ki.se:s styrgruppsordförande

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, innehållsstrateg, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Tomas Erikson, teknisk projektledare, ITA
Kristina Sommar, objektspecialist, ITA

Kontakt

Viktoria Olausson

Kommunikatör digitala tjänster