Skip to main content

Verktyg för att jobba på distans

På KI finns det flera olika tjänster som underlättar för dig som vill jobba på distans, så som VPN, e-möten via Skype eller telefonkonferens.