Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet. VFU sker huvudsakligen på sjukhus, inom öppenvård och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Inom VFU ges möjlighet till interprofessionell samverkan med studenter från olika utbildningsprogram med syfte att bland annat öka kunskap om och förståelse för olika yrkeskategorier inom vården och att stärka den egna yrkesrollen.

I de allra flesta av Karolinska Institutets utbildningsprogram är VIL en integrerad del i utbildningen. Genom beredningsgruppen för VIL stödjer Styrelsen för utbildning i samverkan med Landstinget och kommuner utbildningsprogrammen i deras arbete.

Begreppet VIL och pedagogisk kompetensmodell

Det finns en folder om begreppet VIL, som också innehåller en schematisk skiss över den pedagogiska kompetensmodell som visar på de önskvärda minimikrav för personal som i olika funktioner möter våra studenter.

Vi är tacksamma för hjälp med att sprida foldern på den arbetsplats samt i de olika forum och arenor som du är verksam och önskar du/ni beställa fler foldrar kontakta handläggare Christina Joos.

Du kan också se önskvärda krav för olika funktioner på pedagogisk kompetens i VIL.

Rutiner för handläggning av VIL/VFU för VIL-samordnare/administratörer

En sammanfattning av rutiner för handläggning av VIL/VFU för VIL-samordnare/administratörer.

Dokument