Vem arbetar med ett hållbart campus?

För att uppnå ett hållbart campus krävs arbete och engagemang från alla som arbetar eller studerar vid KI. Anställda med särskilt ansvar finns tillgängliga för att underlätta, hjälpa och inspirera arbetet med ett hållbart campus.

Globala mål event Hanna Karlsson

Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor och prorektor angående KI: s miljö- och hållbarhetsarbete.


Arbetet med ett hållbart campus och miljöledningssystemet samordnas vid enheten för miljö och säkerhet på KI. Akademiska hus äger den största delen av KI:s byggnader och är därför viktiga i arbetet för ett hållbart campus.


På institutionsnivå har prefekten för varje institution ansvaret för arbete relaterat till hållbar utveckling. Vid varje institution utses också en viss person som ombud för miljö- och hållbarhetsfrågor. Det finns också ombud för t.ex. laboratoriesäkerhet. Detta underlättar kopplingen mellan central administration och avdelningens arbete.


Studenter och medarbetare driver arbetet med hållbart campus via organisationer som studenternas klimatförening och klimatnätverket på KI.

Rådet för miljö och hållbar utveckling

Öppna bilden med hög upplösning.

  Rådet miljö och hållbar utveckling

  Rådets uppdrag är att:

  Sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor.
  Utgöra en referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem diskuteras och bereds.
  Samordna och driva KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.
  Ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor.
  Följa upp och redovisa miljö- och hållbarhetsarbetet och föreslå åtgärder.

  Kontakt