Klimatnätverk på KI

Syftet med Klimatnätverket är att samla klimatengagerade forskare, lärare och andra på KI för att tillsammans bidra till ett klimatsmart och hållbart arbete i hela organisationen.

Hitintills har ett 40-tal medlemmar från sju institutioner och flera avdelningar anslutit sig.

Målsättningarna med klimatnätverket är förutom att lära känna och lära av varandra att:

  • Identifiera hinder för klimatsmart och hållbart arbete på KI och tillsammans föreslå lösningar
  • Skapa kontakter mellan aktörer som kan underlätta klimatsmart och hållbart arbete på KI
  • Lyfta frågor om klimat, miljö och hållbarhet till KI:s ledning och institutionsledningar samt lokalt på avdelningar och i forskargrupper
  • Sprida kunskap internt och externt om hur KI kan ta klimatforskningen på allvar och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle
Profile image

Tove Wahlund

Adjunkt
+46852482463
Profile image

Shervin Shahnavaz

Universitetsadjunkt
TW
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-02-21