Klimatnätverk på KI

Syftet med Klimatnätverket är att samla klimatengagerade forskare, lärare och andra på KI för att tillsammans bidra till ett klimatsmart och hållbart arbete i hela organisationen.

Hitintills har ett 40-tal medlemmar från sju institutioner och flera avdelningar anslutit sig.

Målsättningarna med klimatnätverket är förutom att lära känna och lära av varandra att:

  • Identifiera hinder för klimatsmart och hållbart arbete på KI och tillsammans föreslå lösningar
  • Skapa kontakter mellan aktörer som kan underlätta klimatsmart och hållbart arbete på KI
  • Lyfta frågor om klimat, miljö och hållbarhet till KI:s ledning och institutionsledningar samt lokalt på avdelningar och i forskargrupper
  • Sprida kunskap internt och externt om hur KI kan ta klimatforskningen på allvar och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

Tove Wahlund

Adjunkt
K8 Klinisk neurovetenskap
K8 Klinisk neurovetenskap
TW
Innehållsgranskare:
KI webbförvaltning
2023-02-20