Ekonomiavdelningens verksamhetsplan

Detta är Ekonomiavdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Ekonomiavdelningen (EA) ansvarar för KI:s samlade ekonomiadministration och för ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter. Avdelningen utgör ett strategiskt och operativt stöd till kärnverksamheten inom ekonomiområdet. Avdelningen ansvarar också för upphandling och samordning av inköpsverksamheten. Det ingår också att omvärldsbevaka och förmedla förändringar inom ansvarsområdet samt att utbilda olika delar av organisationen inom ansvarsområdet.

 • Robotstyrd processautomation (RPA).
 • Stödja verksamheten i att minska ökningen av myndighetskapital.
 • Kompetensförsörjning.
 • Samordna ekonom/controllerresurser på GVS.
 • Uppföljning av inköp och upphandling i VIS.
 • Stötta vid integreringen av BioNut med MedH.
 • UBW ändring från on prem till molnet
 • Byte av ärendehanteringssystem
 • Projektet för bättre samordning med 
  hälso- och sjukvården

KI:s ekonomiadministration och upphandling

Affärssystem (UBW)

53

 • Ekonomiservice
 • Inköp & upphandling
 • Redovisning & controlling

53 811 tkr

Ett cirkeldiagram visar EA:s budget och finansiering för 2024 som totalt 53 811 tkr. Varav universitetsgemensamt (central INDI) är 42 93 tkr; försäljning till institutioner är 8 557 tkr; externfinansiering är 930 tkr och interndebitering GVS är 1 392 tkr.
Ekonomiavdelningens budget och finansiering för 2024 är totalt 53 811 tkr. Foto: N/A