FIR: Fakultetskansliet och internationella relationer

FIR fokuserar på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering, i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittéernas krav.

Om FIR

FIR:s uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden, kommittéerna och andra beredande och beslutande organ. I uppgiften ingår att bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier och genomföra utredningar.

I FIR:s ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

FIR är indelad i fyra enheter:

  • Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)              
  • Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 
  • Internationella kansliet 
  • Kansliet för hållbar utveckling & lika villkor (HULV)      

Besöksadress
Nobels väg 6, plan 7, KI Campus Solna
Öppna Google Maps

Postadress
Karolinska Institutet
Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR)
171 77 Stockholm

Leveransadress
Solnavägen 7B, KI Campus Solna

FIR är indelad i 4 enheter:


FIR chef


Enhetschefer

Profile image

Erika Dabhilkar

Enhetschef: Internationella kansliet
Profile image

Karin Schmekel

Enhetschef: Kansliet för forskning & forskarutbildning
Profile image

Maria Bengtsson

Enhetschef: Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Profile image

Ulrika Widegren

Enhetschef: Kansliet för hållbar utveckling & lika villkor


Övergripande roller på FIR

Anna Humble

Direktör landstingssamverkan
+46852482396
Profile image

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare
Profile image

Kseniya Hartvigsson

Kommunikatör. Jag jobbar med innehållsutveckling, visualisering, filmproduktion och webbdesign.
Emma Hägg
2024-02-16