Insatsområden

Informationshantering på KI är ett program för att genomföra Karolinska Institutets informationshanteringsstrategi. Programmet är uppdelat i fem insatsområden.

Insatsområdena på bilden är också beskrivna i webbsidans brödtext.
Insatsområden för programmet "informationshantering på KI". Foto: Tabea Kemna

Tydlig IT-styrning och uthållighet i förändringar​

Genom att införa en funktion med fokus på strategiska prioriteringar av IT-förändringar, och genom att arbeta metodiskt med uppföljning av förändringsprojekt och förvaltning, kommer Karolinska Institutet att få ut ett större värde av varje enskild förändring.

  • Programmet utreder och förbereder bildandet av ett strategiskt råd för informationshantering​. Rådet kommer att ta över styrningen av programmet från styrgruppen.

Flexibilitet, transparens och säkerhet i IT-tjänster

Genom ett utvecklat utbud, fortsatt samordning av IT-drift och ett aktivt arbete med IT- och informationssäkerhet kommer Karolinska Institutet att erhålla en verksamhetsanpassad och trygg leverans av bas-IT-tjänster.​  

Projekt:

Strukturer för utveckling av lärandemiljöer och studentdialog​

Undervisningen skall digitaliseras, och Karolinska Institutet skall bygga kompetens för att kunna använda data om studenters aktiviteter och prestationer till att anpassa pedagogik i utbildning och kommunikation med studenter.​

Hantering av forskningsdata och information längs forskningsprocessen​

Karolinska Institutet skall bygga upp en förmåga att stödja forskargrupper med rådgivning och hantering av data och information längs hela forskningsprocessen, från studieplanering via bearbetning och analys till gallring och arkivering. ​Vi kommer att göra information om genomförd och pågående forskning mer tillgänglig för både forskare och andra intressenter.

Projekt: 

En sammanhållen infrastruktur med Region Stockholm, och effektiv samverkan i nationella och globala organ​

Genom ett aktivt och fokuserat deltagande inom FVM och andra projekt och forum kommer Karolinska Institutet bidra till att IT-miljöer och processer runt klinisk forskning blir mer integrerade mellan region och myndighet. Mandat och ansvar för samarbeten (SNIC, SND, SUNET mfl) skall tydliggöras.​ Vi förbättrar processerna för att få tag på hälsodata från regionen, och vi ska utreda och åtgärda bristen på praktisk datahantering, biostatistik och bioinformatik.

Projekt: 

JM
Innehållsgranskare:
2023-09-11