Ett sammanhållet verksamhetsstöd

Ett sammanhållet verksamhetsstöd var ett program som drevs av universitetsförvaltningen 2019-2021. Målet var att skapa ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd för KI:s forskare, lärare, studenter och ledarfunktioner. Uppdraget var ett resultat av prioriteringarna i Strategi 2030.

Det övergripande målet var att åstadkomma ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd, där KI som helhet har ett professionellt och effektivt stöd till utbildning, forskning och ledningsfunktioner.

  • Sammanhållet. Verksamhetsstödet blir sammanhållet över hela KI. En gemensam bild av verksamhetsstödet och gemensamma mål för verksamhetsstöd som helhet.
     
  • Behovsanpassat. Utbudet och leveransen av verksamhetsstöd utgår från användarnas behov och är anpassat till KI:s heterogena verksamhet. Verksamhetsstödet prioriterar de aktiviteter som både ger störst värde för KI och störst nytta för den enskilda läraren, forskaren eller studenten, givet avsatta resurser.
     
  • Optimerat. Involverade i verksamhetsstödet har gemensamma mål och kontinuerlig dialog med varandra. Rutinartade arbetsuppgifter effektiviseras.

Inom programmet drevs delprojekt inom forskarstöd, ekonomi, HR, juridik och kommunikation. 

Slutord från programledningen

Mer om delprojekten

Genomlysning av verksamhetsstödet 2019

En förutsättning för att nå KI:s övergripande målsättningar är ett verksamhetsstöd som ger största möjliga värde för verksamheten man stöttar. Under 2019 gjordes en genomlysning av Karolinska Institutets verksamhetsstöd som helhet. Undersökningen omfattade KI:s stödfunktioner och processer både lokalt på institutioner och centralt på Universitetsförvaltningen.​ Sedan 1993, då man senast gjorde en mer omfattande undersökning, har såväl omvärld, sektor som KI förändrats, vilket ställer krav på förändring av verksamhetsstödet, dess organisering och kompetens.

Profile image

Ulrica Lundin

Uppdragsledare
UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-06-18