Förtätning i Neo 2023-2024

Under 2023-2024 pågår ett flyttprojekt i Neo. Syftet med detta projekt är att förbättra forskningsmiljön, uppnå en effektivare användning av lokalerna och att minska kostnaderna. På denna sida kan du läsa mer om hur projektet fortskrider.

Färgglada trappor
Neo, Flemingsberg. Foto: Sara Bruce
An empty moving box.
Flyttkartong. Foto: Wikimedia commons.

Bakgrund och syfte

Verksamheten i Neo är idag utspridd på våning 6 till 8 och en stor del av lokalerna utnyttjas inte optimalt. Många lediga ytor gör att forskargrupper sitter utspridda runt omkring i Neo, något som inte främjar samarbete eller interaktion. Detta leder också till högre hyror.

Forskningsverksamheten ska förtätas från tre våningar till två. All verksamhet på våning 8 måste flyttas ner till våning 6 och 7. Inga omfattande renoveringar kommer att genomföras. Förtätningen och ombyggnaderna ska genomföras på ett sådant sätt att forskargruppernas verksamhet störs så lite som möjligt och kostnaderna minimeras.

Transparens och kontinuerligt uppdaterad information kring flytten är av yttersta vikt för medarbetarna. Kommunikation med berörd personal kommer att ske via e-post, möten, Neos hemsida, informationsskärmar och nyhetsbrev.

Alla institutioner i Neo, BioNut, MedH, NVS och CLINTEC, är involverade i projektet.

Tidsplan

Se den engelska sidan för uppdaterad tidsplan.

Senaste nytt angående förtätningen i Neo

Förtätningsgrupp

Kontakta representanten för din avdelning nedan om du har frågor. Och om du har några funderingar eller är orolig, vänligen kontakta HR på din respektive avdelning.

Köp, sälj eller hyr laborativ utrustning i samband med flytt

Om du vill köpa, sälja eller hyra labbutrustning i samband med flytten kan du lägga upp dina egna annonser eller söka efter annonser på sidan som heter "Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterial".

Kontakt för praktiska ärenden

Neos serviceteam

ER
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-12-13