Renovering av hissar på ANA 10

Under våren kommer hissarna på Alfred Nobels allé 10 (ANA10) att renoveras. Planen är att en av hissarna ska fungera under hela bytet.

Renoveringen kommer att pågå under maj-september. Akademiska Hus arbetar med att ta fram en detaljerad tidplan. Sidan uppdateras när mer information finns. 

Målet är att en av hissarna ska fungera under hela hissbytet, men i praktiken brukar det vara en dag då båda hissarna står stilla. Den dagen inträffar cirka 4-5 veckor in i projektet när den första hissen är renoverad.  

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Monika Armuand som kan ta din fråga vidare till Fastighetsavdelningen. 

Bookable premises in ANA10 at KI Campus Flemingsberg, 50-90 seats.
Lokal på ANA10. Foto: Samuel Lundberg.
MA
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-05-14