Labmeds omflyttningsprocess i ANA Futura

Hösten 2023 flyttade hela avdelningen för biomolekylär & cellulär medicin (BCM) in i ANA Futura. För att detta skulle vara möjligt krävdes en omflyttning och kondensering av hela Labmed i ANA Futuras lokaler. På denna sida kan du läsa mer om planer och genomförande för Labmed i omflyttningsprocessen.

Flyttarna är verkställda!

Nu sker anpassningar av ANA Futura lokalerna (januari-maj 2024).

Genbrebild på en man som ligger under flyttkartonger.
Genrebild. Foto: Photo by cottonbro studio

Målet med omflyttningsprocessen är att få till effektivare användning av lokalerna, skapa bättre synergier mellan grupperna och att skapa en mer aktiv och levande forskningsmiljö. Det är positivt och glädjande för Labmed att allt fler på institutionen kan samlas under samma tak och vi får in ytterligare forskargrupper med nya kompetenser i ANA Futura.

Robert Månsson och Sophia Godau är utsedda koordinatorer för projektet och rapporterar till perfekt Jonas Fuxe. 

Planering framåt

Justeringar

 • Justeringar i huset och gemensamma utrymmen.
 • Utvärdering av projekt.
 • Åtgärder baserat på risk- och konsekvensanalysen.
 • Sociala aktiviteter för integrering av de nya grupperna.
 • Utveckling av gemensamma bokningssystem och rutiner.

Fortsätt kontakta koordinatorerna vid önskemål eller problem.

Detta har hänt

Maj

 • Möten med inflyttade grupper. 
 • Möten med avdelningar och forskargruppsledare i ANA Futura. 
 • Möten med Serviceteamet och biosäkerhetskoordinator. 
 • Information om projektet publicerades på Labmeds interna webbsida. 

Juni

 • Möten med Labmeds ledningsgrupp. 
 • Insamling av information och användarmätning. 
 • Labmed informations- och mingelmöte 15 juni.

Juli och augusti

 • Arbete med introduktionspaket pågår.
 • Preliminär plan/förslag. 
 • Labmed informations- och mingelmöte II 17 augusti.
 • AC och prefekt träffar arbetsmiljögruppen.
 • Samverkansråd med de lokala platsombuden.

September

 • Beslutsmöte med Labmeds ledningsgrupp.
 • Planeringsmöten med samtliga avdelningar.
 • Riskbedömningar.

Oktober

 • Fortsättning av detaljplanering. Se tidplan ovan.

November/december

 • Inflyttning av nya grupper.

Sälja, köpa eller hyra labbutrustning i samband med flytten

Vill du sälja/ge bort eller hyra labbutrustning i samband med flytten, så kan du lägga ut egna annonser eller söka efter andras på sidan som heter "Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterial".

Projektkoordinatorer

Profile image

Sophia Godau

Biomedicinsk Analytiker

Prefekt

Profile image

Jonas Fuxe

Forskare
+46852483573
JF
Innehållsgranskare:
2024-04-15