Forskningsområden i Biomedicum

Målet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutet i Solna under ett tak, i en avancerad forskningsmiljö som förespråkar interdisciplinär forskning och samarbete.

Cancer och hematologi

Karolinska Institutet ligger i framkant när det gäller cancerforskning i världen. Det huvudsakliga målet med forskningen som bedrivs på Karolinska Institutet, är att se till att färre människor lider eller dör av cancer. Vår forskning täcker alla områden, från undersökningen av molekyler till studier av demografiskt stora grupper. 

Forskningsgrupper inom cancer och hematologi
Forskningsgrupp Forskning Institution
Elias Arnér Mammalian thioredoxin system and Selenoprotein production in E.coli MBB
Marie Arsenian Henriksson Neural differentiation as a strategy for neuroblastoma treatment MTC
Isabel Barragan Pharmacoepigenetics
Jiri Bartek group Research on DNA damage response, DNA repair and mechanisms of genome integrity maintenance MBB
Yihai Cao Cancer and metastasis, Angiogenesis and obesity, Cardiovascular disease, Retinopathy MTC
Ingemar Ernberg Tumor Biology, Epstein-Barr virus (EBV) MTC
Marianne Farnebo Characterize the role of the RNA processing in DNA repair and whether noncoding RNA is modified and has functions in response to DNA damage CMB
Oscar Fernández-Capetillo group Cell-based phenotypic screens for the development of new medicines MBB
Arne Holmgren Group Thioredoxin and glutaredoxin systems, new antibiotic principle, DNA synthesis, anticancer mechanisms, glutathione, redox signaling MBB
Martin Hällberg Structural basis of RNA biogenesis CMB
Randall Johnson Effects of hypoxia in physiological and pathological contexts, Hypoxia I CMB
Sonia Lain Discovery and elucidation of the mechanisms of action of tumour selective compounds MTC
David Lane p53 cancer protein research MTC
Lars-Gunnar Larsson Function, Regulation and Targeting of the Myc Protein MTC
Kaisa Lehti Tumor Cell – Microenvironment Commnication in Cancer Invasion, Metastasis and Drug Resistance MTC
Maria G. Masucci Molecular Mechanisms of Viral Oncogenesis CMB
Lars Norlén basic molecular structure of human skin CMB
Susanne Schlisio Oxygen-sensing and cancer MTC
Galina Selivanova Development of small molecules restoring the tumor suppression functions of p53 MTC
Jussi Taipale High-throughput studies of transcription factor binding specificities in human cancer cells MBB
Margareta Wilhelm Mechanisms regulating tumor development and tumor microenvironment MTC

Cell, molekylär- och strukturell biologi

Dessa fundamentala forskningsområden tittar på de grundläggande byggstenarna i kroppen, cellerna, och undersöker dess struktur och funktion, både i normalt och patologiskt tillstånd. Forskningen involverar även studier av gener och dess uttryck, såväl som proteiner och andra organiska substanser, och hur de samarbetar i den levande cellen.

Forskning inom cell, molekylär- och strukturell biologi
Forskningsgrupp Forskning Institution
Laura Baranello Topoisomerases, chromatin biology and cancer CMB
Magda Bienko Understanding the interplay between genome organization and gene expression MTC
Camilla Björkegren Chromosome dynamics and genome stability CMB
Nicola Crosetto Microscopy and sequencing methods to study genome fragility and tumor heterogeneity MTC
Nico Dantuma Ubiquitin/proteasome system, development of neurodegenerative diseases and cancer CMB
Ulf Eriksson How vascular growth factor including VEGF-B, PDGF-C and PDGF-D signals to cells of blood vessels and control different blood vessel functions MBB
Jonas Fuxe Mechanisms of Tissue Remodeling in Inflammation and Cancer MTC
Jesper Z. Haeggström The eicosanoids, a family of lipid mediators in health and disease MBB
Mats Hamberg Structure and biosynthesis of oxylipins MBB
Björn Högberg Receptor signaling and drug delivery using novel tools based on DNA nanotechnology MBB
Christer Höög Meiotic chromosome segregation CMB
Nils-Göran Larsson Maintenance and expression of mtDNA in disease and ageing MBB
Arne Lindqvist Cell cycle, mitotic entry, and DNA-damage checkpoints CMB
Sten Linnarsson Systematic discovery of lineages and cell types in the brain by single-cell RNA-seq. Spatial atlas of cell types and states by single-molecule RNA FISH and RNA tomography MBB
Bernhard Lohkamp Method development for model building in structural biology, and structural and functional characterization of protein-protein complexes involved in nerve cell development MBB
Helin Norberg Protein degradation pathways FYFA
Katja Petzold Revealing the underlying motion of regulatory RNA to explain their function using NMR and biophysics MBB
Joanna Rorbach Describing mitochondrial ribosome biogenesis, membrane interaction, and structural and biochemical characterisation of different stages of protein synthesis MBB
Olle Sangfelt SCF ubiquitin ligases, cell cycle, transcription and cancer development CMB
Gunter Schneider Structural characterization of polyketide antibiotics and proteins from major bacterial pathogens MBB
Lena Ström Sister chromatid cohesion in DNA damage responses, DSB repair, Genome Integrity CMB
Per Uhlén Impact of normal and abnormal cell signalling on development and cancer MBB
Anna Wredenberg Mitochondrial metabolism in health and disease MBB
Roman Zubarev Molecular Biometry using mass spectrometry for studying various processes of biological and medical importance MBB

Utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin

Inom utvecklingsbiologi studeras hur generna styr celltillväxten, specialisering av cellen från stamcell och framåt samt processen som ger upphov till vävnader och organ. Syftet är att hitta nya metoder för att behandla sjukdomar och reparera skadade vävnader, vilket kallas för regenerativ medicin. Inom ämnet reproduktion pågår forskning om könsceller, infertilitet, graviditet, fostermedicin, det nyfödda barnet och andrologi. Reparativ medicine innefattar bland annat kirurgi och ortopedi.

Utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin
Forskargrupp Forskning Institution
Emma Andersson Genetic basis of complex diseases CMB
Olov Andersson Drug discovery, pancreatic beta-cell regeneration CMB
Ernest Arenas Midbrain development with focus on dopaminergic neurons. Stem cells and reprogramming strategies for modeling and treatment of Parkinson’s disease MBB
Gonçalo Castelo-Branco Epigenetic regulation of cell states, with a focus on oligodendrocyte lineage cells during development and in multiple sclerosis MBB
Kenneth Chien Stem cells, Developmental Biology, Heart Disease, Heart Development, Genetics, Biotechnology CMB
Simon Elsässer Chemical and synthetic systems biology; chromatin, epigenetics, and small proteome discovery MBB
Johan Ericson Stem cells and neural development CMB
Patrik Ernfors Neuronal types and circuits sensing pain, temperature and touch. CNS stem-like cells in health and disease MBB
Anna Falk Using reprogramming to model diseases of the human brain Neuro
Jonas Frisén Stem Cells in Tissue Homeostasis and Regenerative Medicine CMB
Maria Genander Epithelial stem cells in development and disease CMB
Christian Göritz Homeostasis and tissue repair mechanisms in the mammalian system, pericytes, stem cells CMB
Ola Hermanson Development of the brain in health and disease, brain regions involved in social, emotional/affective and cognitive processes Neuro
Johan Holmberg Cellular diversity is generated during development, neuronal identity CMB
Sten Eirik Jacobsen Hematopoietic stem cells in normal and malignant development and regenerative medicine CMB
Urban Lendahl Notch signaling, ES cells, myogenic and vascular progenitors, vascular disease and Alagille syndrome, breast cancer CMB
Jonas Muhr Stem Cell Biology CMB
Thomas Perlmann Development, transcription factors, neurons, dopamine CMB
Björn Reinius X-chromosome inactivation MBB
Bengt Samuelsson and Olof Rådmark 5-lipoxygenase, a key enzyme in the leukotriene cascade MBB
Rickard Sandberg Gene regulation, genome-wide experimental and computational techniques CMB
András Simon Regeneration mechanisms CMB
Kirsty Spalding Tissue regeneration, focusing on fat cells (adipocytes) and obesity CMB
Molly Stevens Exploring and Engineering the Cell-Material Interface CMB
Ana Teixeira Biophysical regulation of receptor signaling, mechanisms of cell-to-cell communication MBB
Petter Woll Cellular and molecular mechanisms promoting establishment and propagation of leukemic stem cells CMB

Cirkulation och respiration

Forskning om cirkulation och respiration berör framför allt hjärta, kärl och lungor. Den omfattar flera centrala medicinska områden och sjukdomar med betydande inverkan på människor och samhälle.

Endokrinologi och metabolism

Forskning om endokrinologi och metabolism berör många av våra stora folksjukdomar, som diabetes, övervikt, högt blodtryck, benskörhet och rubbningar i hormonbalansen. Forskningen handlar om exempelvis nutrition, fysisk aktivitet, läkemedelsomsättning, psykiatri, neurologi, njursjukdomar eller gastroenterologi.

Endokrinologi och metabolism
Forksningsgrupp Forskning Institution
Daniel Andersson Translational cardiac and skeletal muscle physiology FYFA
Jan Henriksson Exercise physiology FYFA
Carlos Ibañez Growth factor receptor signaling and biology in nervous system development and metabolic regulation Neuro
Magnus Ingelman-Sundberg Pharmacogenetics FYFA
Anna Krook Integrative physiology FYFA
Volker Lauschke Personalized Medicine and Drug Development FYFA
Erik Norberg Cellular metabolism FYFA
Jorge Ruas Molecular and cellular exercise physiology FYFA
Carl Sellgren Cellular Modeling of Neuropsychiatric Disease FYFA
Elisabet Stener-Victorin Reproductive endocrinology and metabolism FYFA
Carl Johan Sundberg Molecular exercise physiology FYFA
Oliver Söhnlein Inflammation physiology FYFA
Juleen Zierath Integrative physiology FYFA

Infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi

De fyra ämnesområdena immunologi, infektion, inflammation och mikrobiologi är nära förknippade med varandra. Infektioner orsakas av mikroorganismer. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot infektioner. Immunologiska reaktioner orsakar också inflammationer, som en del av infektionsförsvaret eller vid andra retningar som kan ge upphov till kroniska inflammationstillstånd.

Infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi
Forskningsgrupp Forskning Institution
Jan Albert HIV and enterovirus evolution and spread MTC
Tobias Allander Clinical Virology and Virus Discovery MTC
Björn Andersson Genomic analysis of parasites and viruses, metagenomic sequencing CMB
Francesca Chiodi Mechanism of B and T cell death during HIV infection MTC
Jonathan Coquet Helper T cells : Generals of the immune response MTC
Lars Engstrand The human intestinal microbiome, Helicobacter pylori and gastrointestinal disease development MTC
Ingemar Ernberg Tumor Biology, Epstein-Barr virus (EBV) MTC
Birgitta Henriques Normark Host-pathogen interactions in health and disease MTC
Rikard Holmdahl chronic inflammatory disorders (CID) MBB
Gunilla Karlsson Hedestam Genetic basis for B cell recognition and function MTC
Mikael Karlsson B cell biology team MTC
Claudia Kutter Functional interactions of mammalian coding and noncoding transcriptomes MTC
Klas Kärre NK cell recognition MTC
Michael Landreh Mass spectrometry of protein interactions from cancer to memory MTC
Edmund Loh Meningitidis research MTC
Gerald McInerney Regulation of Gene Expression during Viral Infection MTC
Susanne Nylén Spoormaker Immune modulation by eukaryotic parasites MTC
Vicente Pelechano Transcriptional basis of non-genetic cellular heterogeneity MTC
Ulf Ribacke Molecular infection biology of parasite-host interaction and adaptation MTC
Mikael Rhen Salmonella enterica as a model for intracellular parasitism MTC
Antonio Rothfuchs Dendritic cell responses to mycobacteria MTC
Martin Rottenberg Intracellular Mycobacterium tuberculosis MTC
Ute Römling Multicellular behavior in Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa clone C – a world wide prevalent clone MTC
Åsa Sjöling Gastroenteric bacterial virulence regulation and transmission mechanisms MTC
Georgios Sotiriou Nanoscale Material and Device Engineering for Biomedicine MTC
Mats Wahlgren Biology of Plasmodium Falciparum MTC
Lisa Westerberg Immunodeficiency Diseases MTC
Kajsa Wing Foxp3+ Regulatory T cells, Spontaneous arthritis in SKG mice MBB

Neurovetenskap och psykisk hälsa

Hjärnan är det mest komplexa organet i kroppen och forskningen kring hjärnfunktioner är synnerligen mångfasetterad. Forskningen berör till exempel nervsystemets utveckling, från den allra första stamcellen, eller är mer kliniskt inriktad mot mekanismer och behandling vid specifika sjukdomar.

Neurovetenskap och psykisk hälsa
Forskningsgrupp Forskning Institution
Igor Adameyko Developmental biology and regenerative medicine FYFA
Konstantinos Ampatzis Understanding the dynamic process of the vertebrate neural circuits controlling behavior Neuro
Dasiel Oscar Borroto-Escuela GPCR heteroreceptor complexes in the brain and their function in health and disease Neuro
Ernst Brodin Pharmacological pain research FYFA
Lennart Brodin Presynaptic mechanisms Neuro
Barbara Canlon Experimental audiology FYFA
Andrea Carmine Belin Parkinson's disease: genetic factors Neuro
Marie Carlén Brain networks and psychiatric disorders Neuro
Sandra Ceccatelli Developmental neurotoxicology Neuro
Christopher Cederroth Translational Auditory Neuroscience FYFA
Karima Chergui Molecular neurophysiology FYFA
Rochellys Diaz Heijtz Developmental cognitive neuroscience Neuro
Tatiana Deliagina Neuronal networks controlling body posture Neuro
Abdel El Manira Neuromodulation in spinal locomotor networks Neuro
Göran Engberg Electrophysiological neuropharmacology FYFA
Henrik Ehrsson Multisensory mechanisms of body self-perception Neuro
Sophie Erhardt Neuropsychoimmunology FYFA
Lars I Eriksson Anesthetic neuropharmacology and physiology FYFA
Gilberto Fisone Molecular neuropharmacology Neuro
Kaj Fried Molecular determinants of tooth innervation Neuro
Alessandro Furlan Neurobiology of Obesity Neuro
Janos Fuzik Neuronal circuits of anxiety Neuro
Sten Grillner mechanisms underlying selection of behavior and the neural bases of in particular locomotion Neuro
Mattias Günther Experimental Traumatology Neuro
Saida Hadjab Dynamic transcriptional and epigenetic changes in all cell types of the peripheral sensory system Neuro
Tibor Harkany Endocannabinoid signaling in the developing nervous system Neuro
Eva Hedlund Mechanisms of neuronal vulnerability and resistance CMB
Jeanette Hellgren Kotaleski Mathematical systems to understand neural mechanisms Neuro
Anna Herland In vitro neural models and Hybrid Bioelectrical Systems Neuro/AIMES
Jens Hjerling-Leffler Neuronal identity in the forebrain –function and stability. Adolescent brain development and Schizophrenia MBB
Tomas Hökfelt Chemical neurotransmission Neuro
Federioc Iovino Bacterial infections in the brain Neuro
Kent Jardemark Translational Pharmacology FYFA
Lars Jakobsson Signals controlling blood vessel formation and remodelling in development, cancer and vascular anomalies MBB
Andreas Kardamakis Neural mechanisms that link spatial perception to gaze motor action Neuro
Håkan Karlsson Molecular genetic studies of schizophrenia Neuro
Jan Kehr Pharmacological neurochemistry FYFA
Ole Kiehn understanding mechanisms by which neurons and neural networks operate to generate complex brain function Neuro
Konstantina Kilteni somatosensation & gargalesis/Touch & Tickle Neuro
Torkel Klingberg Developmental cognitive neuroscience Neuro
François Lallemend Sensory neuron specification and connectivity Neuro
Juan Pablo Lopez Neurobiology of Stress and Treatment Response Neuro
Ulrika Marklund Neuronal subtype specification in the developing enteric nervous system MBB
Björn Meister Brain control of food intake and body weight – Identification of targets for the treatment of obesity Neuro
Konstantinos Meletis How specific GABAergic interneuron subtypes regulate limbic circuits in vivo Neuro
Lars Olson Synaptic plasticity, formation and malleability of memories Neuro
Agneta Richter-Dahlfors Tissue microbiology, organic bioelectronics Neuro
Gunnar Schulter Receptor biology and signaling FYFA
Oleg Shupliakov Molecular and biophysical mechanisms in neurons Neuro
Gilad Silberberg Neural networks in cortex and basal ganglia underlying sensory and motor functions Neuro
Camilla Svensson Molecular pain research FYFA
Fredrik Ullén Fredrik Ullén Neural mechanisms of expertise Neuro
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Integrative pain research FYFA

Anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi och intensivvård är vetenskapen bakom narkos, bedövning samt vården av patienter med kritisk sjukdom. Anestesiologi är en egen specialitet som i Sverige omfattar både anestesi och intensivvård.

EP
Innehållsgranskare:
2023-03-03