Reserapporter

Alla lärare från Karolinska Institutet som varit på utbyte ska fylla i en reserapport vid hemkomst.

Rapporten ligger dels till grund för rapportering av använda medel men också för uppföljning och utvärdering av alla utbyten. Rapporten är en källa till inspiration och viktig i det fortsatta arbetet med att utveckla lärarutbytet vid KI

Publicerade reserapporter

Blogga om utbyte

Några lärare har delat med sig av sina erfarenheter genom att blogga på Staff Exchange på Wordpress. Att blogga är frivilligt.

Frågor eller synpunkter?

 

Kristina Jesinkey

Internationell Koordinator
KJ
Innehållsgranskare:
Kristina Jesinkey
2024-02-01