Internationellt utbyte för lärare och anställda

Undervisa i Kenya eller jobbskugga i Frankrike? Utmana dina pedagogiska färdigheter i England eller Indien? Delta i en "Staff Week" vid ett europeiskt universitet? Möjligheterna är många inom våra utbytesprogram.

Du som är anställd vid KI eller har en annan anställning där du undervisar KI:s studenter har möjlighet att söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands.

Lärare kan söka medel för lärarutbyte inom de utbytesprogram som beskrivs nedan.

All anställd personal (inklusive lärare) kan söka medel för personalfortbildning (även kallat administratörsutbyte) inom Erasmusprogrammet.

Vilka utbytesprogram finns vid KI?

  • Erasmus+- samarbete mellan europeiska lärosäten (utbytesmöjligheter för både lärare och teknisk/administrativ personal (TA)
  • Erasmus Mundus - samarbete mellan Europa/tredje land
  • Nordplus - samarbete med lärosäten inom Norden

Partneruniversitet

Se vilka lärosäten KI har avtal med

Inom Erasmus+ finns vissa avtal om lärarutbyte på institutionsnivå som inte är med i denna lista, kontakta Kristina Jesinkey om du vill veta mer.

Hur gör man för att söka?

Gemensamt för alla alt. samtliga utbyten är att du, beroende på utbytesprogram, erhåller ersättning för merkostnader upp till en viss summa i samband med utlandsvistelsen. Ersättningen varierar beroende på vilket utbytesprogram du deltar i. Din institution eller avdelning förutsätts stå för ordinarie lön.

Sök lärarutbyte:

Nedan följer instruktioner för hur processen ser ut om du vill undervisa utomlands.

  1. Kontakta den internationella kommittén eller motsvarande vid ditt utbildningsprogram, för att diskutera lämpliga undervisningsmöjligheter. Om det gäller lärarutbyte på institutionsnivå inom Erasmus+, kontakta Kristina Jesinkey direkt.
  2. Kontakta handläggaren för det utbytesprogram du vill resa inom.
  3. Förankra utlandsvistelsen med din chef (prefekt/motsvarande)
  4. Ta kontakt med det tilltänkta mottagande lärosätet för att planera din vistelse
  5. Läs på om respektive utbytesprogram och notera de rutiner som gäller för respektive program.
  6. Vid hemkomst, gör en reseräkning vid din heminstitution
  7. Skriv reserapport/er enligt instruktioner

Oavsett om du undervisar utomlands eller deltar i personalfortbildning är du själv ansvarig för hela planeringen av din resa, som t ex kontakter med mottagaren, bokning av biljetter och boende samt planering och genomförande av din utlandsvistelse.

Sök personalutbyte:

Personal som vill genomföra personalfortbildning/administratörsubyte i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet får mer informaiton på "Erasmus+".

 

Kristina Jesinkey

Ersmuskoordinator