Samverka med näringslivet

Karolinska Institutet välkomnar och uppmuntrar starka partnerskap med industrin för att förverkliga potentialen för forskningsresultat och kunskap genererade vid universitetet. Partnerskap anses vara viktiga för att bygga vidare kompetens inom forskning, utbildning och innovation.

Funktionen av företagssamarbete finns på Grants Office som tillhandahåller kontaktpunkten och praktiska händer på stöd. Vi stöder samarbeten, allt från komplexa och långsiktiga strategiska partnerskap till individuella och specifika projekt. Vi strävar efter att bygga långsiktigt relationer och nätverk som skapar ömsesidig nytta för båda parterna.

Hur går det till?

Vi är din partner för att etablera forskningssamarbete med industrin från matchningen till allianshantering och uppföljning.

  • Vi deltar i att skapa det optimala formatet och innehållet för ditt samarbete med industrin.
  • Vi kan stödja dig i processen att skapa ett formaliserat samarbetsavtal.
  • Vi tillhandahåller kompetensen med allianshantering och förvaltning av olika partnerskap med industrin.
  • Vi fungerar som en ”back-office” som stöder styrning, kommunikation och uppföljning.
  • Vi bygger långsiktiga relationer och nätverk.

Kontakt

Profile image

Richard Cowburn

Enhetschef
RC
Innehållsgranskare:
2023-08-16