KI Syd 2019-2023

Exempel på vad som utfördes vid KI Syd åren 2019-2023

Maria Eriksdotter, Professor, Överläkare

Dekan

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79

E-post:Maria.Eriksdotter@ki.se

Frågor vi arbetar med 2023

 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Samarbete med närliggande kommuner
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Implementering BioNut-MedH
 • Vetenskaplig konferens Collaboration in Science KI-K Huddinge november 2024

Frågor vi arbetade med 2022

 • Covid-19
 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Styrgruppen för nya läkarprogrammet
 • Uppstart samarbete med närliggande kommuner - avtal klart med Huddinge kommun
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor: KI hyror, utbildningslokaler i Huddinge
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut?
 • Vetenskaplig konferens "Collaboration in Science" KI-K Huddinge 6-7/10-2022
 • Arrangerade ett etiksymposium 30 mars 2022

Frågor vi arbetade med 2021

 • Covid-19
 • Samverkan med Region Stockholm (K Huddinge/K Solna/SÖS/SLSO)
 • Styrgruppen för nya läkarprogrammet
 • Uppstart samarbete med närliggande kommuner
 • Utveckling och samverkan vid Campus Flemingsberg
 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Rekryteringar
 • Infrastruktur KI Syd - inventering och strategi
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut?
 • Life Science-konferens 25/5-2021
 • Arrangera ett etiksymposium september 2021

Frågor vi arbetade med 2020

 • Covid-19
 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Risken för bristande kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Strategiska rekryteringar via CIMED
 • Infrastruktur vid KI Syd
 • Forskning vid KI Syd
 • Center för Bioinformatik och Biostatistik vid KI Syd
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Affiliering av Capio S:t Görans sjukhus
 • Styrgruppen sammanhållet verksamhetsstöd sjukhus
 • Arrangera ett etiksymposium våren 2021

Frågor vi arbetade med 2019

 • Lokalfrågor: KI hyror, framtida brist på utbildningslokaler i Huddinge
 • Risken för bristande kompetensförsörjning på KI inom forskning och utbildning
 • Strategiska rekryteringar via CIMED
 • Infrastruktur- KI Syd infrastrukturråd är inrättat
 • FoUU-medel
 • Akademiskt specialistcentrum på Syd?
 • Hur skall vård och forskning hänga med när vården flyttar ut? (Pågående diskussioner med Capio/S:t Görans sjukhus)
 • Arrangera ett etiksymposium våren 2020 (framskjutet pga covid)

Representerade KI i delegation till Indien 2-4/12-2019

Collaboration in Science 2022

Queen Silvia and Dean KI South in India

Invigning av Widerströmska Gymnasiet 2/10-2019

Inauguration of Widerströmska Gymnasiet
Inauguration of Widerströmska Gymnasiet 2/10-2019

Elever visar sina nya lokaler och håller lektion samt bjuder på förfriskningar.

Marie Franzen
2023-11-07