Hållbara evenmang: plats och boende

Välj plats utifrån miljö, trygghet och tillgänglighet.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Överväg om ett fysiskt evenemang är nödvändigt. Kan hela eller delar av mötet eller evenemanget ske digitalt?

Välj en plats som ligger nära kollektivtrafik eller möjligheter till aktiva transporter, eftersom resor och transporter står för en stor del av miljö- och klimatpåverkan.

Ta hänsyn till säkerhet och tillgänglighet samt till kostnader utifrån ekonomisk och social hållbarhet.

Välj en plats som är anpassad för evenemanget med hänsyn till lokala ekosystem som mark och vatten.

Arrangera ett utomhusevenemang. Tänk dock på att inte orsaka störningar för omgivning och negativ påverkan på naturmiljön.

För att boka konferenshotell, kursgård eller boende, använd de statliga ramavtalen på avropa.se. Nyttja möjligheten att använda miljö, kvalitet och tillgänglighet som avropskriterium.

Välj anläggning utifrån ramavtalet med ett aktivt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Anläggningar som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete ska väljas där så är möjligt.

Informera deltagare om de olika alternativ som finns för hållbara transportval till evenemangsplatsen. Se till att det finns tydlig information om kartor, resvägar, tidtabeller och biljettköp.

MP
Innehållsgranskare:
2023-05-20