Hållbara evenemang - säkerhet

Som arrangör ansvarar du för säkerheten under ert evenemang.

Det innebär att du som arrangör är ansvarig för brand- och utrymningssäkerhet:

  • Informera om brand- och säkerhetsrutiner senast vid evenemangets öppnande.
  • Inled möten och evenemang med en kort säkerhetsgenomgång.

Du måste också se till att:

  • det finns en säkerhetsansvarig på plats
  • det råder god ordning
  • rätt personer får tillträde till evenemanget
  • gränsen för tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids
  • utrymningsvärdar finns för att kunna utrymma gästerna på ett säkert sätt
  • eventuella leverantörer eller underleverantörer följer ordnings- och säkerhetsreglerna
  • samordna och ge tillträde för rätt personal, deltagare, leverantörer, in- och utleveranser 

Om det inte finns någon tydlig gräns för tillåtet antal personer är evenemanget öppet för allmänheten, vilket ställer ökade krav på säkerheten. 

MP
Innehållsgranskare:
2023-05-20