Hållbara evenemang: säkerhet

Informera om evenemangets trygghets- och säkerhetsarbete för personal och deltagare inför och under evenemanget. Inled möten och evenemang med en kort säkerhetsgenomgång.

Som arrangör/förhyrare ansvarar du för säkerheten under ert evenemang.

Det innebär ansvar för brand- och utrymningssäkerhet samt att:

  • det finns en säkerhetsansvarig på plats
  • det råder god ordning
  • rätt personer får tillträde till evenemanget
  • gränsen för tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids
  • utrymningsvärdar finns för att kunna utrymma gästerna på ett säkert sätt
  • eventuella leverantörer eller underleverantörer följer ordnings- och säkerhetsreglerna
  • samordna och ge tillträde för rätt personal, deltagare, leverantörer, in- och utleveranser
  • informer om brand- och säkerhetsrutiner senast vid evenemangets öppnande

Om det inte finns någon tydlig gräns är evenemanget öppet för allmänheten, vilket ställer ökade krav på säkerheten.

Vid frågor gällande säkerhet, kontakta Säkerhetsenheten vid Fastighetsavdelningen

LD
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2024-03-15