Hållbara evenemang: lika villkor

En rättvis fördelning av resurser samt ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande, är grunden för ett hållbart samhälle. Globala målens ledord är ”Leave No One Behind”. Mål 10 lyfter betydelsen av att medverka till ett samhälle där ingen lämnas utanför.

KI strävar efter att värna om allas lika värde och en inkluderande arbets- och studiemiljö, där alla medarbetare och studenter får möjlighet att utvecklas. Alla i organisationen kan bidra till att främja lika villkor. När man arrangerar ett hållbart evenemang är det viktigt att beakta följande:

  • Främja mångfald vid rekrytering av personal och funktionärer med olika bakgrund. Finns det möjlighet att anlita nyanlända?
  • Se till att alla medverkande har goda arbetsvillkor, såsom pauser, mat och ersättning.
  • Sträva efter jämställdhet och mångfald vid rekrytering av personal, inbjudna gäster och talare.
  • Att konsumera hållbart och ansvarsfullt är ett sätt att bidra till lika villkor där varan är producerad. Välj företag som arbetar med mångfald, rättvis handel och jämställdhet.
  • Se till att evenemanget inte krockar med någon religiös högtid.
MP
Innehållsgranskare:
2023-05-20