Hållbara evenemang: god hälsa och välbefinnande

Som mötesarrangör kan du bidra till att skapa hälsosamma och hållbara möten och evenemang.

Global goal no.3, Agenda 2030

Använd digitala planeringsverktyg för att skapa en tydlig överblick och ett effektivt arbetsflöde vid planeringen av evenemanget.

En stor del av vår vakna tid spenderas på arbetet - många av dessa timmar spenderas på möten. Möten och konferenser innebär ofta långa stunder av stillasittande och erbjuder få tillfällen till fysisk aktivitet. Under själva mötet eller evenemanget bör tempot växla i passen och arbetsformerna variera, så att det inte blir för långa pass utan någon interaktivitet. För att främja detta:

  • Planera in rörelsepauser i programmet, helst varje halvtimme, för att bryta stillasittandet. Gå in på Friskvårdens sida för att få tips och idéer.
  • Minska stillasittande genom att erbjuda ståbord vid lunch och fika.
  • Lämna utrymme i schemat för deltagare att kunna promenera mellan t.ex. möten, restauranger och boende. Är det ett mindre möte, kan du hålla ett “Walk and Talk”-möte.
  • Uppmuntra till aktiva transporter till och från evenemanget. Det är en viktig del i arbetet för att nå de Globala målen, t.ex. mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 11 om hållbara städer och samhällen samt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.
  • Välj sociala aktiviteter med låg miljöpåverkan och som passar deltagarnas förutsättningar och som deltagarna känner sig bekväma med.
  • Använd uterummets möjligheter: naturen erbjuder möjlighet till såväl fysisk aktivitet som socialt umgänge, vilket medför positiva hälsoeffekter. Tänk igenom hur de aktiviteter du väljer påverkar i ett större hållbarhetsperspektiv och vilket budskap du vill förmedla.

Servera miljösmart och hälsosamt tilltugg. Se hållbarhetsguiden under "Mat och dryck".

MP
Innehållsgranskare:
2023-05-20