Hållbara evenemang: ansvarsfull konsumtion

Att göra ansvarsfulla val vad gäller inköp och produktion är en viktig del för att främja en hållbar utveckling.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Överväg om inköp överhuvudtaget är nödvändigt. Varje produkt har krävt energi och naturresurser.
  • Välj hållbart utvunna material (återvunnet, hållbart producerat, biobaserat och komposterbart)
  • Avstå från engångsprodukter. Välj genomgående återanvändbart och miljövänligt material.
  • Hyr, låna och dela på material och utrustning.
  • Välj miljömärkta material och produkter, t.ex. Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman, GOTS, Fairtrade.
  • Avstå från give-aways.
  • Välj produkter som speglar hållbarhetstanken med evenemanget, t ex en återanvändbar vattenflaska som uppmuntrar till att använda kranvatten istället för engångsflaskor.
  • Välj produkter som är användbara, återanvändbara, hållbara och har ett utbildande värde, som skapar ett hållbart beteende även efter evenemanget.
MP
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2023-05-16