Seminarier KI:s etikråd

KI:s etikråd arrangerar regelbundet seminarier på temat etik. Seminarierna vänder sig till KI:s studenter, medarbetare och intresserad allmänhet.

Aktuellt seminarium

Välkommen till seminariet Djurforskning på KI. Nutida och framtida verksamhet i relation till etik och djurvälfärd. Seminariet arrangeras av KI:s etikråd och KI:s djurskyddsorgan. 

Tidigare seminarier i urval

Animal research at KI. Present and future activities in relation to ethics and animal welfare(240325 )

Är det etiskt och vetenskapligt försvarbart att genomföra djurförsök, KI:s etikråd seminarium (2023-10-26)

Seminarium om autism (2023-01-30)

Seminarium om historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar (2021-02-02)

SS
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2024-04-24