Välkommen till Biomedicum

På den här sidan har vi samlat värdefull information som rör huset för dig som är ny eller som redan arbetar i Biomedicum. Du hittar även vår introguide som går att ladda ner.

Vi som finns på plats i huset

Receptionen

Receptionen i Aula Medica och Biomedicum drivs av Karolinska Institutets Fastighetsavedelning och bemannas av Avarn.

Receptionen hjälper till med

  • Välkomnar interna och externa gäster, besvarar frågor om byggnaden och hänvisar dig till rätt person eller lokal.
  • Hanterar behörigheter, entré-/passerkort, tillfälliga passerkort för besökare
  • Kontaktar FM vid nödsituationer
  • Hjälper dig att boka Faculty Club eller lunchrummen
  • Bokar mingelytan för företagsutställningar

Receptionen kan utfärda tillfälliga passerkort om du har glömt eller tappat bort ditt och utfärdar tillfälliga passerkort till gästforskare och företag.

Receptionens öppettider

Veckodagar mellan 07:00-16:00

Kontakt

Besöksadress: Solnavägen 9, plan 3

E-post: reception@ki.se

Telefon: 08-524 864 00

Passerkort

Som ny anställd i Biomedicum kommer HR-avdelningen att hantera och godkänna ditt tillträde till huset i samband med att du börjar arbeta här. 

För att ditt passerkort ska aktiveras behöver KI:s Laboratoriesäkerhetsintroduktion  genomföras och godkännas. Passerkortet hämtas ut i Biomedicums receptionen på plan 3.

För att få tillgång till vissa specifika labb i huset behöver du kontakta ansvarig person för dessa labb/rum.  

Om du behöver ytterligare information vänligen kontakta receptionen på plan 3.

Biomedicums besökssystem

När din besökare kommer

Förregistrering av besökare

När din besökare går

Biomedicums besöksystem är utrustat med en knapp som du kan använda om du vill ringa till jourhavande säkerhetsvakt. Det kan bli aktuellt om du är i byggnaden på kvällar och helger och säkerhetsvakten är på sin runda.

Allmänna förfrågningar

Vid allmänna förfrågningar, kontakta FM Helpdesk (eller via e-post: fm.biomedicum@ki.se)

Adress

Besök huvudentré

Solnavägen 9
171 65 Solna

Öppettider: 07:00-17:00. Byggnaden är tillgänglig 24/7 för innehavare av KI:s passerkort.

Leveranser (paket och leveranser, etc.)

Tomtebodavägen 16
171 65 Solna

Postadress

Karolinska Institutet
Namn på institution, Kvarter
Attn: [namn på mottagare]
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Karta Biomedicum, Solnavägen 9

Ordförande ledningsgrupp

Projektledare Fastighetförvaltning

Sandra Bjurström

Fastighetsförvaltare

Chef för Facility Management

Eva Palmer

Enhetschef
08-524 870 75