Välkommen till Biomedicum

På den här sidan har vi samlat värdefull information som rör huset för dig som är ny eller som redan arbetar i Biomedicum. Du hittar även vår introguide som går att ladda ner.

Vi som finns på plats i huset

Receptionen

Receptionen i Aula Medica och Biomedicum drivs av Karolinska Institutets Fastighetsavedelning och bemannas av Avarn.

Receptionen hjälper till med

  • Välkomnar interna och externa gäster, besvarar frågor om byggnaden och hänvisar dig till rätt person eller lokal.
  • Hanterar behörigheter, entré-/passerkort, tillfälliga passerkort för besökare
  • Kontaktar FM vid nödsituationer
  • Hjälper dig att boka Faculty Club eller lunchrummen
  • Bokar mingelytan för företagsutställningar

Receptionen kan utfärda tillfälliga passerkort om du har glömt eller tappat bort ditt och utfärdar tillfälliga passerkort till gästforskare och företag.

Receptionens öppettider

Veckodagar mellan 07:00-16:00

Kontakt

Besöksadress: Solnavägen 9, plan 3

E-post: reception@ki.se

Telefon: 08-524 864 00

Passerkort

Som ny anställd i Biomedicum kommer HR-avdelningen att hantera och godkänna ditt tillträde till huset i samband med att du börjar arbeta här. 

För att ditt passerkort ska aktiveras behöver KI:s Laboratoriesäkerhetsintroduktion  genomföras och godkännas. Passerkortet hämtas ut i Biomedicums receptionen på plan 3.

För att få tillgång till vissa specifika labb i huset behöver du kontakta ansvarig person för dessa labb/rum.  

Om du behöver ytterligare information vänligen kontakta receptionen på plan 3.

Besökare i Biomedicum

När din besökare anländer

Din besökare kontaktar dig via mobiltelefon eller via receptionen.

Förregistrering av besökare

Om du ska ta emot en eller fler besökare eller om din besökare behöver ett tillfälligt passerkort kan du förregistrera dem genom att mejla reception@ki.se och ange namn på dina besökare samt datum och tid för besöket.

När din besökare lämnar

Efter besöket behöver du följa din besökare tillbaka till reception på plan 3.

Allmänna förfrågningar

Vid allmänna förfrågningar, kontakta FM Helpdesk (eller via e-post: fm.biomedicum@ki.se)

Adress

Besök huvudentré

Solnavägen 9
171 65 Solna

Öppettider: 07:00-17:00. Byggnaden är tillgänglig 24/7 för innehavare av KI:s passerkort.

Leveranser (paket och leveranser, etc.)

Tomtebodavägen 16
171 65 Solna

Postadress

Karolinska Institutet
Namn på institution, Kvarter
Attn: [namn på mottagare]
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Karta Biomedicum, Solnavägen 9

Ordförande ledningsgrupp

Projektledare Fastighetförvaltning

Sandra Bjurström

Fastighetsförvaltare

Chef för Facility Management

Eva Palmer

Enhetschef
08-524 870 75
EP
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-02-22