Vägledning för KI-film

En film som representerar KI ska återspegla vår värdegrund samt de människor och miljöer som formar vårt universitet. Den ska även följa KI:s gemensamma riktlinjer för grafisk profil och bildmaterial, samt lagen för digital tillgänglighet och GDPR. Här hittar du en checklista över vad du behöver tänka på.

Bildspråk

Berättelsen om KI skildras genom de bilder vi använder. En film som representerar KI ska därför följa vissa övergripande riktlinjer för bildmaterial. I korthet betyder det att:

Syskon
Bild på syskon i en film om just syskon. Foto: Getty Images
 • Alla bilder (rörliga, statiska, illustrationer) ska vara:
  • äkta och naturliga
  • relevanta för sammanhanget
  • högupplösta med bra ljus, kontrast och skärpa
 • Vi strävar efter att vara genusmedvetna, normkritiska och inkluderande i vårt bildspråk, oavsett:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
 • Du ska ha tillstånd att använda bilderna. Om du använder bilder från bildbyråer eller internettjänster måste du säkerställa vilka användningsrättigheter gäller för just den bilden. För tips på hur du hittar och använder bilder med fri licens, se sidan Utrustning, mallar och verktyg
 • Vid publicering av filmer och foton på till exempel forskare eller studenter är det nödvändigt att först inhämta samtycke. Använd dig av KI:s samtyckesblankett för dessa sammanhang. 

Grafisk profil

Tittarna ska känna igen sig och veta att de tittar på en KI-film. Därför är det viktigt att namnskyltar och andra grafiska element i din film följer KI:s grafiska profil. Tänk också på att:

 • Undertexter (captions) skrivs i vit färg på svart bottenplatta.
 • Avsluta filmen med Karolinska Institutets logotyp i vitt mot mörk plommonbakgrund (se nedladdningsbara mallar på sidan för Utrustning, mallar och verktyg).
 • Vid behov och för att tydliggöra vem som är avsändare, inled filmen med KI-logga med vattenstämpel i övre eller nedre högra hörnet.
 • Ska du göra en film för sociala medier, välj helst det kvadratiska formatet (1080x1080). Ska du göra en film för ki.se, välj helst det rektangulära formatet (1920x1080).

Om du vill du ha hjälp med att säkerställa att din film följer den grafiska profilen kan du kontakta socialmedia@ki.se eller sofia.lindberg@ki.se (KI:s grafiska formgivare).

Tillgänglighet

I september 2020 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Det innebär att film ska göras tillgänglig för personer som inte ser eller hör eller av andra orsaker har svårt att ta till sig text eller ljud. I korthet betyder detta att:

 • Användare som inte kan ta del av videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation.
 • Filmer ska ha undertexter som återger både tal och andra ljud av betydelse, exempelvis "telefon som ringer" eller "någon hostar". Du kan skapa undertexter för dina videos med exempelvis Screencast-o-Matic eller Texta mig
 • Personer som inte kan ta del av det visuella innehållet i en film ska få motsvarande information antingen i form av syntolkning, genom ordinarie ljud eller presenterad som text så att den kan läsas upp av skärmläsare.

För mer information om tillgänglighet till digital offentlig service, se sidan Tillgänglig film samt Tillgänglighet på webben - vad krävs av dig som redaktör.

Personlig integritet (GDPR)

Alla filmer som produceras av KI-anställda har en skyldighet att följa lagar och förordningar. Det inkluderar dataskyddsförordningen GDPR, som är till för att skydda enskildas rättigheter och friheter, särskilt rätten till skyddade personuppgifter. I korthet innebär detta att:

 • Alla personer i en KI-film som går att identifiera måste vara tillfrågade och ha gett sitt samtycke för medverkan.
 • Känsliga personuppgifter som medverkande i efterhand kan ångra ska undvikas.
 • Medverkande som återger berättelser om andra personer måste ha fått dessa personers tillstånd att delge uppgifterna.
 • Inga bilder där personuppgifter syns i bakgrunden ska användas.

För mer information om dataskyddsförordningen, se sidan GDPR på Karolinska Institutet.

Riktlinjer vid filmning på campus

Ska du filma på campus eller fått förfrågningar från en extern aktör som vill filma på KI? Då är det bra att känna till våra riktlinjer om fotografering, filmning och ljudupptagning i KI:s lokaler. I korthet innebär det att:

 • Du behöver tillstånd från den som är ansvarig för verksamheten där filmningen ska ske, exempelvis ansvarig forskare, lärare, rumsinnehavare eller verksamhetschef.
 • I gemensamma utrymmen får filmning endast ske efter överenskommelse med berörda personer och under förutsättning att övriga som befinner sig i lokalen inte har något emot det och inte störs.
 • Utomhus går det oftast bra att filma men KI anser att man inte ska använda våra byggnader i kommersiella eller andra syften som kan inverka på eller skada universitetets anseende.
 • Vid arrangemang där KI:s lokaler används gäller de villkor om fotografering, filmning och ljudupptagning som anges i bokningsbekräftelsen eller separata avtal.

Fler villkor för framförallt externa aktörer här hittar du på sidan om Riktlinjer för fotografering, filmning och ljudupptagning i KI:s lokaler

Samtyckesblankett för film, foto och ljud

Ola Danielsson
2023-02-20