Vad är mentorskap?

Välkomna till en serie av fyra filmer där ledarskapsspecialisterna Lena Sobel och Matilda Drakvingen guidar er i mentorskap. Syftet med materialet är att stötta arrangerade mentorskapsprogram eller enskilda mentorer och adepter på KI. I den första filmen bekantar vi oss med vad mentorskap är för något. Vi får också ta del av arbetsmaterial och tips på frågor som mentor och adept kan fråga sig själva inför ett mentorskap.

Film 1

Arbetsmaterial 

Vad skiljer mentorskap från liknande samtal?

Det finns vissa saker som är lika och andra är olika och här ska vi reda ut begreppen kort:

Terapi

Är en behandling av hälsoproblem, såväl kroppsliga som psykiska eller psykosociala besvär. Psykologisk terapi tenderar att fokusera på känslor och söka orsaker till problem. Själva relationen är också annorlunda. Vid terapi har vi en yrkesexpert och en klient/patient medan mentorskap är en mer jämbördig relation men där mentorn ofta är senior i det område som adepten vill lära mer om. 

Coaching

Är att hjälpa en person att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem. Coaching sker till allra största del genom att ställa frågor. Coachen är expert på att vara just coach, men behöver inte ha några kunskaper i klientens värld. En coach ger inte råd. Gå till en coach om du vill få hjälp att utveckla dig själv och det du vill bli bättre på.

Mentorskap

Är att hjälpa en person vidare i sin yrkesbana. Mentorn förväntas ha erfarenhet i just det som adepten vill förkovra sig i. Mentorn är en förebild, rådgivare, lärare och vän i en och samma person. En mentor är en person som adepten antingen har tilldelats eller valt själv. Som regel är mentorn frivillig och får inte ersättning för sin insats. Både coachen och mentorn använder liknande samtalsmetoder, såsom frågor och lyssnande. Gå till en mentor om du vill ha hjälp att utveckla dig professionellt, och lära av någon som kan mer om det du vill bli bättre på.

Rådgivning/konsulting

Konsulter förväntas som regel vara experter inom ett ämne, en specifik industri eller affärsområde. De anlitas professionellt för att undersöka, analysera och leverera förslag och planer. Konsulter ger svar medan coacher och mentorer ställer frågor som hjälper klienten att hitta sina egna svar. När konsultrapporten har överlämnats är uppdraget klart. Gå till en rådgivare/konsult om du vill ha expertutlåtande, tips om ”best practices” eller genomföra ett förändringsarbete där konsulten arbetar med metoder. 

”Gör så här”

Det finns tillfällen då det varken finns utrymme för, eller är praktiskt möjligt att, locka fram svaren ur fokuspersonen. Det kan vara att chefen behöver ge en order/beställning. Eller att det finns ett utprövat bästa sätt att göra något på. Eller det helt enkelt är bråttom. Sök sådan hjälp när du själv inte vet säkert hur man gör, men misstänker att det finns ett rätt sätt, en expertkunskap.

Modell som visar vart mentorskap befinner sig i relation till terapi, coachning, rådgivning och "gör så här"
Mentorskap i relation till andra begrepp Foto: Lena Sobel

Checklista adept

Innan du söker till ett mentorskapsprogram eller frågar en bekant om hen vill vara din mentor, är det bra att fundera igenom följande frågor:

 • Vad vill du? Vad vill du ska bli annorlunda av ha en mentor?
 • Om du fick ändra en sak som skulle förbättra ditt liv (arbete, privat m.m.), vad skulle det vara?
 • Vad kommer det att ge?
 • Vilka i din omgivning vet något om mentorskap, eller vet någon som vet?
 • Vilka krav och förväntningar har du på mentorn?
 • Vilka krav och förväntningar har du på mentorskapet?
 • Hur mycket tid är du beredd att lägga ner på samtal och mellan samtal?

Checklista mentor

Samma gäller givetvis för mentorn. Fundera på följande frågor innan du anmäler dig till ett mentorskapsprogram eller tackar ja till att vara någons mentor.

 • Varför vill du vara mentor?
 • Vad vill/kan du dela med dig av (kunskap, erfarenheter, kontakter m.m.)? 
 • Vilka krav och förväntningar har du på adepten?
 • Vilka krav och förväntningar du på mentorskapet?