Utvärdering och reflekterande slutsamtal VFU/VIL

Reflekterande samtal syftar till att utveckla studentens VFU/VIL.

Samtalet används som en avslutning av VFU/VIL i verksamheten. Den syftar till att varje enhet som har VFU ska ha en lärande organisation.

Studenten och handledaren har möjlighet att ge feedback på den genomgångna perioden under samtalet.

Förslag på punkter

  • Hur har studentens VFU/VIL varit utifrån förväntningarna vid uppstarten?
  • Vilka styrkor/svagheter ser studenten utifrån kursens lärandemål?
  • Finns det något särskilt studenten vill lyfta fram?

Utvärdering av VFU/VIL sker övergripande i 3VIL utvärdering av ett urval studenter och medarbetare.