Utlysning: Uppdrag som vetenskaplig koordinator för KI:s samarbete med NIH

Är du intresserad av att bidra till att utveckla KI:s samarbete med National Institutet of Health (NIH) i USA?

Karolinska Institutet (KI) har sedan 2002 ett samarbete med National Institutes of Health (NIH) i USA avseende forskarutbildning inom neurovetenskap. Programmet är KI:s största internationella samarbete på forskarutbildningsnivå med över 55 examinerade studenter (PhD) och många involverade handledare vid både KI och NIH. För mer information om KI-NIH-programmet, se KI-NIH.

Under 2022 kommer att nytt avtal tecknas mellan KI och NIH med överenskommelse om förnyat samarbete för ytterligare en femårsperiod. Vi söker efter en vetenskaplig koordinator som vill arbeta med och vidareutveckla programmet.

Din roll

Syftet med en vetenskaplig koordinator är att vara en representant med akademisk kompetens och med god kännedom om KI respektive NIH. Du kommer utgöra en primär kontaktperson samt hantera en del av de uppgifter som krävs. Den vetenskapliga koordinatorn samarbetar med både akademiska företrädare och med Internationella kansliet.

Vem är du?

Vi söker dig som:

  • helst har uppnått docentkompetens vid ansökningstillfället
  • har anställning som forskare vid KI under minst ett år framåt

Meriterande är dokumenterat samarbete med NIH. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God kommunikationsförmåga är nödvändigt för uppdraget. En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Uppdraget

I uppdraget som vetenskaplig koordinator för NIH ingår:

  • att samordna och utveckla programmet i samråd med programkoordinator och administrativ koordinator vid NIH, administrativ koordinator vid KI samt KI:s vicerektor för kommittén för utbildning på forskarnivå
  • att delta i intervju- och urvalsprocessen av potentiella doktorander som är rekryterade via NIH
  • att upprätthålla regelbunden kontakt med handledare och doktorander inom programmet
  • att delta i planering och genomförande av vetenskapligt symposium mellan KI och NIH
  • övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter vid programkoordination

Uppdragets omfattning

Uppdraget gäller tom 2023-03-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor kan förekomma.

Intresseanmälan

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2022 i form av ett personligt brev med motivering till varför du passar för uppdraget samt ett CV.

Skicka din intresseanmälan märkt med diarienummer 1-328/2022 till mia.bjerke@ki.se

Processen är avslutad.

Mer information:

 

Robert Harris

Vicerektor för kommittén för utbildning på forskarnivå

Mia Bjerke

Internationell koordinator för KI:s samarbete med NIH
070 180 18 37