Utlysning: Uppdrag som akademisk koordinator för KI:s samarbeten med Storbritannien

Är du intresserad av att bidra till att utveckla KI:s övergripande samarbeten med lärosäten i Storbritannien?

Internationalisering har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning. I Strategi 2030 är ett av tre strategiska vägval att KI ska vara ett globalt universitet. För att ytterligare stärka det internationella strategiska arbetet söker internationaliseringsrådet nu en akademisk koordinator för Storbritannien.

Din roll

De akademiska koordinatorskapen är kopplade till de KI-övergripande internationella samarbeten som KI ingår i. Ett formaliserat samarbete på KI-övergripande nivå innefattar ofta flera olika samarbetsaktiviteter.

Syftet med de akademiska koordinatorerna är att ha en utsedd representant med akademisk kompetens och med god kännedom om berörda samarbetsinstitutioner som kan hantera en del av de uppgifter och kontakter som krävs. De akademiska koordinatorerna verkar i nära samarbete med ledningspersoner och med internationella kansliet.

KI har idag omfattande forskningssamarbeten med brittiska universitet. KI har prioriterat några lärosäten i Storbritannien för fördjupat samarbete och med dessa lärosäten förs en dialog om utökat samarbete inom utbildning och forskning samt gemensamma satsningar.  Prioriterade lärosäten är för närvarande:

 • University College London (UCL): Sedan 2020 samarbetar KI tillsammans med KTH och SU med UCL inom ramen för ”UCL Cities Partnership Programme”.
 • King’s College London: Dialog om fördjupat samarbete inom bla cancerforskning, student- och doktorandutbyte.
 • University of Edinburgh: Sedan flera år är KI samarbetspartner inom doktorandprogram med the University of Edinburgh.
 • Imperial College London: Flera olika diskussioner pågår med Imperial College London om samarbete, bland annat med nystartade Institute of Infection, och inom kort kommer ett doktorandutbytesvtal att ingås.

Eftersom KI:s samarbetsportfölj utvecklas över tid kan vilka lärosäten som är prioriterade för fördjupat samarbete förändras.

Vem är du?

Vi söker dig som:

 • Har doktorsexamen
 • Har anställning som lärare eller forskare vid KI under minst ett år framåt

Meriterande är dokumenterat samarbete i aktuell region.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God kommunikationsförmåga är viktigt för uppdraget. En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Uppdraget

   Uppdraget innebär bl.a. att:

 • att verka för att främja KI:s samarbeten vid prioriterade universitet och andra organisationer i aktuell region
 • uppdraget innefattar den verksamhet som ingår i KI:s samarbeten (kan vara utbildning, forskning, forskarutbildning, innovation).
 • finna synergier mellan pågående samarbetsaktiviteter samt hålla kontakt med KI-medarbetare som är aktiva i aktuell region eller har samarbete med berörda institutioner eller motsvarande
 • bidra till att förankra samarbetena inom KI
 • medverka i förekommande uppgifter som kräver akademisk kompetens och är relaterade till samarbeten i aktuell region
 • bidra till rekrytering av studenter från aktuell region till KI:s globala utbildningsprogram samt till KI:s utbildning på forskarnivå i de fall då det är aktuellt

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar 10 procent. Resor kan förekomma. Uppdraget gäller tom 2022-12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde i april/maj eller enligt överenskommelse.

Den akademiska koordinatorn rapporterar till ordförande i internationaliseringsrådet. I uppdraget samarbetar du med både akademiska företrädare och med personal vid universitetsförvaltningen, framför allt på internationella kansliet.

Intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan senast den 21 mars 2022 i form av ett personligt brev med motivering till varför du passar för uppdraget samt ett CV. Skicka din intresseanmälan märkt med diarienummer 1-154/2022 till registrator@ki.se

Mer information

 

Robert Harris

Ordförande i internationaliseringsrådet

Lotta Lundqvist

Internationell koordinator för KI:s samarbeten med Storbritannien
LL
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2022-02-28