Utlysning av kursansvar för kurser inom nya Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Från höstterminen 2023 erbjuder KI ett magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap (60 hp) om 30 studieplatser indelat på tre inriktningar; Avancerad molekylär medicin, Avancerad patologi och Avancerad klinisk fysiologi.

Fördelningen av kursansvar avgörs genom ett ansökningsförfarande där alla institutioner vid KI ges möjlighet att inkomma med ansökan om kursansvar.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 12 september, 2022.

Ansökan görs enligt särskilt formulär. Till ansökan måste även en lista över lärarkapacitet och lärarkompetens för tilltänka lärare på kursen bifogas. Ansökan och bilaga skickas till Utbildningsnämnden vid institutionen för laboratoriemedicin (UN@labmed.ki.se). 

Följande kurser ingår i kursutlysningen:

Samtliga inriktningar

Inriktning: Avancerad klinisk fysiologi

Inriktning: Avancerad molekylärmedicin

Inriktning: Avancerad patologi

Inriktning: Avancerad molekylärmedicin och inriktningen Avancerad patologi

Next generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp, 20 studenter, termin 2)

MQ
Innehållsgranskare:
2022-08-25