Quiz i Canvas (via Zoom)

Quiz är en viktig komponent i en kurs och det finns många möjligheter att arbeta pedagogiskt med Canvas lärplattform.

Quiz kan användas för mer än enbart examination, till exempel för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Du kan skapa interaktiva quizzar med korta frågor eller ett frågeformulär där studenten skickar in egna frågor som kan bearbetas vid ett senare tillfälle.

Nivå

Fördjupningskurs

Upplägg

  1. Du får tillgång till ett kursrum med några enkla uppgifter som du ska göra innan vi träffas i Zoom. Du svarar på ett quiz som vi sedan använder som underlag för att kolla på lite olika sorters statistik och intressanta funktioner för dig som lärare. Frågorna i quizzet ger exempel på vanliga frågetyper i Canvas. Du skapar också en egen övningsmiljö med ett quiz. Detta för att vi ska utnyttja vår tid i Zoom på bästa sätt.
  2. Vi träffas i Zoom. Då kommer du att få göra några övningar i individuella breakout rooms (med möjlighet att ställa frågor). 

Vi kommer att ta upp följande:

  • Hur du skapar ett quiz utifrån individuella frågor
  • Hur du slumpar frågor med frågegrupp
  • Hur du skapar ett quiz utifrån en frågebank

Du får arbeta vidare med övningarna efter denna workshop och du erbjuds ett uppföljningsmöte i Zoom. Då finns det möjlighet för oss att gå igenom era frågor om mera avancerade funktioner, som frågebank i Canvas.

Förkunskaper

  • Genomgått grundutbildningskursen i Canvas (i sal eller online).
  • Vara beredd att lämna några enkla uppgifter innan kursen (tar cirka en timme).

Kursdatum

Inga kurser planerade för närvarande.

CB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-01-23