Skapa eget material till din kurs

Här kan du läsa mer om hur du kan gå till väga när du vill skapa eget material till din kurs.

Jesper vill digitalisera delar av sitt undervisningsmaterial men känner sig osäkert på var han ska börja. Han funderar på om det är någon idé att göra eget material till sin kurs när det finns så mycket på nätet. Vad är det som gäller kring upphovsrätt om han väljer att använda undervisningsmaterial som producerats av andra?

Det finns inget enkelt svar på hur man ska välja när det gäller digitala lärobjekt, producera själv eller ’låna’ av andra.

Hitta befintligt material

CC by S Pathkiller.

Det finns väldigt mycket material tillgängligt som kanske skulle passa ditt behov. Men det tar mycket tid att titta igenom filmer eller annat material för att säkerställa att innehållet är korrekt, relevant och trovärdigt, det vill säga kommer från en tillförlitlig källa eller upphovsman.

Upphovsrätt

Sedan måste du kontrollera upphovsrätten så att du får lov att använda materialet.

Vidare behöver du kolla hur hållbart materialet är och om det kommer att finnas kvar på webben. Tack vara Öppna digitala resurser (OER) har det blivit lättare under de senaste åren att få tag i material som får användas i utbildningssyftet. Mängden bilder och filmer som har en Creative Commons-licens har ökat markant.

På KI finns även tillgång till material på KI:s mediabank, KI-Play, där du fritt kan ladda ner, eller dela med dig av ditt eget material.

Skapa eget material

Om du väljer att skapa eget material kan det vara tidskrävande, åtminstone i början. Det kan betyda att materialet måste omarbetas för att passa digitala format, föreläsningar får till exempel inte vara långa och helst inte överstiga tio minuter.

Du kanske även behöver fördjupa dig i nya tekniker för att producera olika lärobjekt. Dina färdiga digitala lärobjekt kan användas om och om igen. IKT-pedagogerna (Enheten för Undervisning och lärande) kan också hjälpa dig med programvaror och annan utrustning. När du har skapat material kan du bestämma dig för vilket format de nya lärobjekten publiceras i, och hur de ska delas och spridas, till exempel med egna Creative Commons-licenser.

Involvera andra

Det kan vara bra att involvera studenterna i att själva producera kursmaterial. Samarbete med kollegor i produktion av material är en annan lösning. Då skulle ni lärare inom en institutionen eventuellt kunna skapa öppna lärresurser som går att dela med sig till andra lärosäten.

Kontakt

Vill du veta mer om OER eller ta hjälp av oss för att producera eget material? Kontakta oss gärna med dina frågor.