Administration vid examination av student med funktionsnedsättning

All examination i skrivsal administreras via Tentamensservice.

Rutinerna nedan gäller examinationer som institutionen själv administrerar, dvs utanför Tentamensservice.

Sitta i enskilt rum eller i mindre grupp vid examination, samt förlängd skrivtid vid salstentamen

  • Institutionen engagerar särskild tentamensvakt för studenten/erna om det finns behov av detta.
  • Institutionen bokar lokaler.
  • Ersättningen för tentamensvakten är 160 kr/timma (exkl. semesterersättning).
  • Ersättning för tentamensvakt bekostas av budgeten för stöd till studenter med funktionsnedsättning (UFS).
  • Det är endast den extra tid som tentamensvakten engagerats, som bekostas av budgeten för stöd till studenter med funktionsvariation. Om vakten stannar en timme extra för en student med funktionsnedsättning, är det den timmen som rapporteras, ej för- eller efterarbete. Om vakten engageras enkom för student/er med funktionsnedsättning, rapporteras även eventuellt för- och efterarbete.

Det finns två sätt att rapportera tentamensvaktens tid:

  • Direkt i primula: Institutionen lägger in timmarna direkt i Primula under projekt UF21251108, payroll gr UF, och skickar till handläggare på: UF.UFS.stöd till program- och utbildningsnämnder. Ärendet går då till Charlotta Cederberg som attesterar. (Kom ihåg att först ”minirapportera” tentavakten som anställd på UF i Primula, om detta inte gjorts tidigare.)
  • Via blankett: Institutionen fyller i blanketten Ersättning för tillfälligt anställda, se exempel, och skriver under som godkännare. I och med godkännandet intygar institutionen att det är en student som har ett intyg/beslut med rekommendation om att få examineras enskilt eller i mindre grupp. På blanketten ska anges vilken examination där särskild tentamensvakt använts och vilken/vilka studenter det är. Blanketten ska skannas och mejlas till funkis@ki.se senast den 5 i nästkommande månad.

Dator vid tentamen 

  • Institutionen lånar dator med angivna funktioner av KI:s bibliotek, KIB

Resursrummet

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsvariation
+46 8 524 860 04