IPL-promotorer

För att driva och stödja införandet av de gemensamma övergripande IPL-lärandemålen och lärandeaktiviteter har alla programmen utsett en IPL-promotor. Promotorerna samarbetar i ett IPL-promotornätverk som har regelbundna möten.

Uppdraget för IPL promotorer beskrivs i handlingsplanen.

  • initiera och stödja framtagande och uppföljning av mål och aktiviteter för utveckling och genomförande av IPL inom programmet
  • rapportera IPL-aktiviteter och förbättringsförslag till programledning
  • verka för att synliggöra IPL-mål och aktiviteter i teoretiskt och verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
  • vara resurs och kontaktperson för det egna programmets lärare och handledare i IPL-frågor
  • samarbeta med andra IPL-promotorer i ett nätverk i syfte att utbyta erfarenheter och initiera gemensamma IPL-aktiviteter
  • följa kunskapsutveckling och forskning inom IPL
  • medverka vid studiebesök avseende IPL
Förteckning IPL-promotorer
Utbildningsprogram (M. Master / m. magister) IPL-promotor/er IPL-promotor (Kompletterandeutbildning)
Arbetsterapeut minna.terio@ki.se
Audionom asa.skjonsberg@ki.se
Barnmorska emilija.wilson@ki.se emilija.wilson@ki.se
Biomedicin jonas.sundback@ki.se
Biomedicinsk analytiker pernilla.lang@ki.se, anna.wiik@ki.se
Fysioterapeut marie.halvorsen@ki.se gabriele.biguet@ki.se
Läkare helena.salimen@ki.se, anna.hedman@ki.se, mini.ruiz@ki.se, karin.leander@ki.se, eva.melin@ki.se, stelio.karayiannides@ki.se, olof.skoldenberg@ki.se linda.Appelberg@ki.se
Läkare maria.petersson@ki.se, eli.westerlund@ki.se, duarte.ferreira@ki.se, uffe.hylin@ki.se,ioannis@ki.se, olof.skoldenberg@ki.se, wilhelmina.ekstrom@ki.se
Logoped kerstin.johansson@ki.se
m. Arbete och Hälsa jenny.selander@ki.se
m. Global Hälsa asli.kulane@ki.se
m. Klinisk optometri marika.wahlberg.ramsay@ki.se
M. Bioentreprenörskap madelen.lek@ki.se
M. Biomedicin rachel.fisher@ki.se
M. Toxikologi annika.hanberg@ki.se
M. Nutritionsvetenskap bettina.ehrenblad@ki.se, magdalena.rosell@ki.se
M. Hälsoinformatik sabine.koch@ki.se
Optiker marika.wahlberg.ramsay@ki.se, besarta.sahiti@ki.se, mirza.karamovic@ki.se
Psykolog lotta.arborelius@ki.se
Psykoterapeut hanna.sahlin@ki.se
Röntgensjuksköterske parvin.tavakol.olofsson@ki.se
Sjuksköterske asa.craftman@ki.se carina.georg@ki.se
Specialistsjuksköterske helen.conte@ki.se
Tandhygienist jonas.erdenborg@ki.se
Tandläkare jesper.dalum@ki.se
Undervisning och Lärande rene.ballnus@ki.se
Profile image

Rene Ballnus

Avdelningschef
+46852483884