Students working together at IPL day 2019.

IPL - interprofessionellt lärande

Interprofessionellt lärande, IPL, uppstår när två eller fler professioner lär om, från och med varandra i syfte att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra människors hälsa. Här hittar du material och mer information om IPL.

KI:s utbildningar ska ge bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

Foto: Ylva Ottervald Flygare

Om IPL

Genomföra IPL

Kontakt