Skicka in bidrag - Utbildningskongressen 2024

En viktig del av KI:s utbildningskongress är att dela erfarenheter och skapa en dialog, och att deltagarna ska bli inspirerade och delaktiga i samtalet. Vi välkomnar nu bidrag (abstracts) för vetenskapliga arbeten, pedagogiska projekt och pedagogiska utvecklingsprojekt.

Process för call for abstracts

Formuläret för att skicka in bidrag till utbildningskongressen är nu stängt. Ditt bidrag kommer att granskas och du får återkoppling i slutet av juni. 

Skicka in bidrag 

Vi välkomnar bidrag (abstracts) som utforskar alla aspekter av kongressens tema "Exploring the Human Dimensions of Education".

  • Ditt bidrag kan fokusera på utbildning på alla nivåer, inklusive grundutbildning, forskarutbildning, organisatoriskt lärande eller kontinuerlig professionell utveckling.
  • Accepterade abstracts kan presenteras i olika format: presentation av forskning/innovation, posterpresentation eller workshop. Utbildningskongressen hålls i Solna/Stockholm.
  • Språket för kongressen är i huvudsak engelska men vi välkomnar även bidrag på svenska, från personer inom och utanför KI. Konferensen syftar till att ha ett nordiskt perspektiv och vi välkomnar internationella såväl som nationella bidrag.

Workshoppar

Du kan skicka in ett bidrag för att hålla en workshop om ditt arbete (kopplat till temat). Workshoppar är aktiviteter där deltagarna är aktiva, och det finns utrymme för dialog, diskussion och samskapande. Inskickade bidrag kommer att granskas ur detta perspektiv.

Paper and hand with pen
Foto: N/A.