Utlysning av kursansvar för kurser inom masterprogrammet i global hälsa

Från höstterminen 2025 erbjuder KI ett nytt internationellt masterprogram i global hälsa (120 hp) med 30 studieplatser.

Fördelningen av kursansvar avgörs genom ett ansökningsförfarande där alla institutioner vid KI ges möjlighet att inkomma med ansökan om kursansvar. Programförberedande nämnden beslutar om kursansvar.

Det är också möjligt att skicka in en intresseanmälan om att delta som medverkande institution. Intresseanmälningarna kommer att delas till utsedd kursansvarig institution som i sin tur kan komma att kontakta intresserade parter.

Kurser som ingår i kursutlysningen

Termin 1

 Termin 2

Termin 3

Termin 4

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 10 juni 2024, kl 23.59. Ansökan görs enligt särskilt formulär längst ner under rubriken Dokument. Till ansökan måste även en lista över lärarkapacitet och lärarkompetens för tilltänkta lärare på kursen bifogas.  

Ansökan märkt med dnr 1-523/2024 – ansökan kursansvar alternativt dnr 1-523/2024 – intresseanmälan medverkande institution i ämnesraden och skickas till registrator@ki.se

Ansökningsprocess

Ansökningsprocess och tidplan
Tidplan Process
17 maj - 10 juni Utlysning av kursansvar samt beredning och dialog på institutionsnivå.
11-19 juni Beredning och diskussion av inkomna ansökningar i programförberedande nämnden.
19 juni Beslut om kursansvar fattas av programförberedande nämnden.
Slutet av juni Beslut om vilken institution som tilldelas programansvar.

Kontakt

För mer information kontakta Programförberedande nämnden.

Profile image

Rune Brautaset

Ordförande