Gemensamma perspektiv i utbildningarna

Enligt KI:s strategi 2030 ska ett antal gemensamma nyckelperspektiv integreras på alla program. Detta ska ge studenterna de färdigheter, kompetenser och attityder de behöver för att framgångsrikt hantera en ständigt föränderlig värld. 

Här hittar du resurser, information och verktyg för att integrera följande gemensamma perspektiv i din undervisning: hållbar utveckling, lika villkor, etik och forskningsanknuten/evidensbaserad undervisning.

Foto: Kseniya Hartvigsson
Utbildningsstöd del 1 start Foto: Kseniya Hartvigsson