Kurslabb 2 - forskning klinisk fysiologi

Detta utbildningslabb är främst inriktat mot forskning kring fysisk träning och effekten av detta.

Rummet är stort med britsar och utrustning för provtagning och muskelbiopsier. Det finns gott om el-uttag, även 3-fas samt flera internetanslutningar.

Utrustning

Utrustning i Kurslabb 2 - forskning klinisk fysiologi
Utrustning Antal
Biodexa Kraft- och powermätningar av olika musklergrupper 1 st
Wingate(sprint) cykel för anaeroba testning 1 st
VO2 max mätning med ergometercykel 1 st
Ergometercykel 2 st
Hand-grip mätning av statiskt arbete 2 st
Fly wheel (knä extension och leg press) 1 st
Dragskåp 3 st
-80 frys 3 st
Blodprovsutrustning inkl kyl centrifug

Kontaktperson

Profile image

Thomas Gustafsson

Professor/Överläkare
TG
Innehållsgranskare:
2023-07-07